passiv inkomst ideér

Guiden till passiva inkomster – 10 passiva inkomst ideér som hjälper dig att tjäna pengar

Att uppnå en passiv inkomst är för mig det ultimata målet. När jag påbörjar ett projekt är jag oftast beredd att jobba hårt utan lön i början för att i slutändan kunna skapa ett automatiskt inkomst flöde. För mig handlar det om att maximera tiden och att inte behöva jobba varje dag året runt för att tjäna pengar.

Skillnad på passiv och aktiv inkomst

Skillnaden på passiv och aktiv inkomst är att du med en passiv inkomst kan generera pengar utifrån ett tidigare utfört arbete vilket möjliggör en inkomst utan att du för stunden behöver göra någonting. En aktiv inkomst syftar till en vanlig anställning där dina arbetade timmar resulterar i en inkomst för stunden och inte möjliggör någon framtida inkomst.

Hur passiv är en passiv inkomst?

Innan jag ska gå igenom listan över tio olika passiva inkomstkällor är det viktigt att klargöra vad jag faktiskt menar med en passiv inkomst. Med passiv inkomst menar jag inte att man tjänar pengar utan att göra någonting överhuvudtaget, utan det krävs hårt arbete och ibland pengar för att uppnå passiva inkomster. Jag skulle förklara en passiv inkomst som följande:

Passiv inkomst innebär regelbundna intäkter från en källa som inte kommer från en anställning och traditionell lön och kan till exempel vara sparande i aktier och fonder eller uthyrning av fastigheter. Den passiva inkomsten kommer från ett arbete du har utfört tidigare och innebär att du till skillnad från en vanlig inkomst inte måste arbeta aktivt för varje krona utan vill uppnå högsta möjliga avkastning för minsta möjliga arbete.

Varierande underhåll och arbete

Trots att passiv betyder att man står vid sidan av kräver passiva inkomster olika underhåll och förvaltning. Ett aktiesparande kan till exempel vara mer passivt än att skriva en blogg och använda sig av olika samarbeten. Den enklaste formen av passiva inkomster som kräver minsta möjliga underhåll är fondrobotar och liknande, där du låter någon annan förvalta dina pengar medan du tar del av värdeökningen och avkastningen. Alla ideér i listan här nedan kräver olika mycket underhåll och är på så vis mer eller mindre passiva.

10 ideér till passiva inkomster

Det finns alternativ till att skapa en passiv inkomst som passar alla, det kräver bara att du är villig att lägga ner mycket tid och arbete. En del av ideérna kräver mycket arbete i början för att sen bli helt passiva medan andra inte kräver lika mycket arbete utan istället mycket underhåll.

10 alternativ till att skapa en passiv inkomst:

1. Sälja informations produkter och kurser

Informationsprodukter och kurser kan vara ett bra alternativ till passiva inkomster som kan generera pengar under lång tid. Skriv en e-bok eller gör en online kurs om vad som helst och ta del av intäkter från sålda produkter långt efter ditt arbete. Det svåra med att sälja informationsprodukter och kurser är att det krävs väldigt mycket arbete och produkten måste vara högkvalitativ med stort värde, det finns inget utrymme för dåliga kurser och risken är att du lägger ner mycket tid i onödan.

2. Tiktok influencer

Sociala plattformar som tiktok och influencer yrket kan vara väldigt lukrativt men kräver ganska stort engagemang och underhåll eftersom det är snabba medier som byggs på ständigt nytt innehåll. Det positiva är att du inte behöver något mer än mobilen för att starta. Du kan tjäna passiva inkomster från samarbeten och reklam.

3. Podcast

Podcast kan vara lönsamt genom olika samarbeten och reklam och kan generera passiv inkomst genom att folk lyssnar på avsnitt som du gjorde för länge sedan. Det krävs knappt något kapital för att starta (endast något att spela in på, exempelvis mobilen) och det behöver absolut inte vara tidskrävande. Dessutom är det roligt att spela in en podcast, framförallt om du inriktar dig på ämnen som du är intresserad av.

4. Youtube

Ta dina intressen och gör det till en youtube kanal. På youtube finns det alla typer av videos och folk tjänar passiva inkomster genom reklam och annonser på alla typer av ämnen, så länge man får visningar. Du kan tjäna pengar på videos långt efter du gjorde dem. Du behöver en kamera men kan likaväl använda mobilen.

Vad krävs för att tjäna pengar på Youtube?

För att bli godkänd för annonsintäkter och på så sätt tjäna pengar på youtube krävs det att man har minst 1000 prenumeranter och 4000 timmar visningstid per år. Detta gäller annonsintäkter, men du kan givetvis tjäna pengar redan innan du har 1000 prenumeranter på andra sätt, exempelvis: samarbets-länkar och försäljning av egna produkter. Hur mycket man tjänar på annonsintäkter varierar kraftigt beroende på vilka som tittar på din kanal (Vilken bransch du är i) antal visningar och visningstid, men är vanligtvis 10-40 kronor per 1000 visningar.

5. Padelcenter eller annan sportverksamhet

Sedan 2016 har padel exploderat i Sverige och efterfrågan har ökat markant, därefter många padelcenter, som har visat sig vara lönsamma. Att hyra ut padelbanor kräver inte speciellt mycket underhåll, då det mesta sker automatiskt via app-bokning och koder till banor och anläggningar. Att hyra ut en padelbana eller annan idrottsverksamhet är ett bra sätt att på sikt skapa en passiv inkomst med regelbundna intäkter. Dock kräver denna typen av verksamheter stora startkapital.

6. Uthyrning av fastigheter

Att hyra ut fastigheter är ett av de vanligaste sätten att tjäna en passiv inkomst på, men det kräver ofta stort startkapital och en del kunskap. Alternativen är dock många, du kan exempelvis hyra ut ett rum i ditt hus, ett attefallshus på din tomt eller ett garageutrymme. Om du inte äger någon fastighet behöver du spara ihop till en kontantinsats för att kunna köpa en fastighet för uthyrning och även här är alternativen många: du kan köpa ett hus, lägenhet, båthus, garage, kontor eller annan typ av lokal för att hyra ut och skapa en passiv inkomst. Kräver främst: stort kapital

7. Sparrobotar

På marknaden finns det många olika sparrobotar som hjälper dig med ett automatiskt sparande som kan generera passiva inkomster. Det vanligaste är fondrobotar som investerar i fonder utifrån dina preferenser, vilket ger en stabil avkastning med låg risk. Den stora fördelen med sparrobotar är att de varken kräver stort kapital eller hårt arbete för att börja med.

8. Aktier och fonder

Det kanske vanligaste och populäraste sättet att uppnå passiva inkomster är genom att investera dina pengar i aktier och fonder. Du kan anpassa risknivå genom diversifiering och uppnå en stabil avkastning. En vanlig form av passiva inkomster är utdelningsaktier som ger en regelbunden passiv inkomst. Det krävs en del förvaltning för att uppnå en bra avkastning men det behövs inte stort kapital för att börja spara.

9. Starta en blogg/hemsida

Målet med investguiden.se är delvis att generera en passiv inkomst i framtiden, vilket jag ska uppnå genom att skriva många och hjälpsamma artiklar under en längre tid. Fördelen med att starta en blogg eller hemsida är att det är väldigt enkelt och kräver inte stort startkapital. Nackdelen som med alla passiva inkomster är att man kan lägga ner mycket jobb i onödan och inte får utdelning för sitt arbete – och då talar jag från erfarenhet. Jag har haft flera hemsidor som har misslyckats och inte genererat en enda krona trots en stor arbetsinsats.
Kräver främst: hårt arbete

10. Investera i solceller

Investera i solceller kan man göra på många olika sätt men i detta fall syftar jag på en plattform som heter trine. Genom trine hjälper du människor genom att investera i solceller för att sedan få betalt för din investering. Det går till så att du är med och finansierar lån till företag och personer i världen som är i behov av solceller och elektricitet och sen får ränta på dina lånade pengar. En passiv avkastning precis som aktier på börsen eller liknande.

Fördelar med passiva inkomster

Enligt mig finns det bara fördelar med passiva inkomster och har därför alltid vart ett mål jag har strävat efter. Vem vill inte ha en tillgång som automatiskt genererar intäkter? Här är de största fördelarna med att ha passiva inkomster:

1. Passiv inkomst ger dig frihet

Passiva inkomster är den ultimata vägen till frihet, då frihet är att göra det du vill när du vill och att ha tiden till att göra det. Med ett traditionellt jobb behöver du arbeta stora delar av din tid vilket gör att du inte har tid till annat. Med detta sagt gör inte passiva inkomster att du automatiskt har all tid i världen men det möjliggör mer tid att fokusera på dig själv och saker som du tycker om och ger dig flexibiliteten att välja när du ska göra saker.

2. Du bestämmer arbetsplats

Med ett traditionellt jobb är du ofta bunden till en och samma arbetsplats, vilket delvis tar ifrån dig möjligheter att träffa nya människor och uppleva nya platser. Med passiva inkomster blir du mindre bunden till samma plats (beroende på vilken typ av passiv inkomst du har) och kan tjäna pengar oavsett om du är i din stad i Sverige eller på en strand utomlands.

3. Reducera stress, ångest och oro inför framtiden

Det viktigaste i livet är hälsan och just nu är depression en del av rekordmånga människors liv, mycket på grund av att behöva gå till samma jobb dag in och dag ut. I och med att du inte är tvungen till att arbeta och kan i mångt och mycket bestämma själv kan passiva inkomster öka ditt välmående avsevärt. Att få regelbuden inkomst är även en stor trygghet som gör att du kan slappna av i din vardag.

4. Låter dig arbete med saker du tycker om snarare än att arbeta för lönen

Jag har arbetat många år med saker jag tycker är riktigt tråkiga, till exempel jobbade jag som montör efter studenten och gick dit endast för lönen. Ett sånt förhållande till arbete tär mycket på psyket och jag talar från egna erfarenheter när jag säger att det är en vanlig anledning till depression. Att arbeta med något man tycker om är enligt mig a och o för att må bra och vara kreativ, vilket möjliggörs med passiva inkomster.

Vad krävs?

Många passiva inkomster kräver ett startkapital för att komma igång, exempelvis fastigheter. Utan ett någorlunda stort startkapital blir det svårt och inte så lönsamt att försöka skapa passiva inkomster från fastigheter. Det finns dock passiva inkomster som inte behöver startkapital, det kan till exempel vara:

 • Aktier och fonder
 • Sparrobotar
 • Blogg/hemsida
 • E-bok och online kurser
 • Podcast
 • Youtube

För att starta med dessa saker behöver du inget eller väldigt lite startkapital vilket gör att även du som inte har ett kapital kan börja arbeta mot passiva inkomster. Det som istället krävs för att lyckas är ditt arbete, säg till exempel att du vill skriva en e-bok: du skriver boken under ett års tid och lägger ner mycket tid (men inga pengar) för att efter den perioden kunna fokusera på att sälja din e-bok utan någon större insats.

Att ha flera inkomstkällor

Att ha flera inkomster är i princip bara möjligt genom passiva inkomster då varje inkomst från anställning kräver mycket tid och arbete. Eftersom dygnet bara är 24 timmar hinner man inte ha så många olika inkomstkällor om man jobbar på “vanliga” jobb då ett heltidsjobb tar upp större delen av tiden. Om man istället arbetar med att bygga upp flera olika inkomstkällor som genererar passiv inkomst över lång tid kan man potentiellt ha hur många inkomstkällor som helst. Man kan till exempel hyra ut fastigheter, få utdelning från aktier och ha regelbundna intäkter från en hemsida på en och samma gång, samtidigt som man arbetar med något annat projekt eller har en anställning. Detta är endast möjligt om man är villig att lägga ner mycket kraft på att bygga upp olika inkomstkällor.

Risker med passiva inkomster

Passiva inkomster innebär risker, framförallt mer risker än traditionella inkomster från arbete och lön, då du måste jobba länge utan lön alls för att eventuellt ta del av passiva inkomster i framtiden. Du kan alltså lägga ner hundratals timmar på ett arbete som i slutändan inte genererar någon inkomst alls, en risk som inte finns med en traditionell lön. De vanligaste riskerna med passiv inkomst är:

 • Det krävs mycket mer jobb än du tänkt för att uppnå dina mål
 • Du jobbar hundratals timmar i onödan
 • Inkomstkällorna blir inte så passiva som du tänkt
 • De passiva inkomsterna ger inte avkastning för pengarna du har investerat

Jag håller på med många olika projekt med målet att bli mer eller mindre passiva inkomster efter en tids arbete. Mitt senaste försök i att skapa en passiv inkomst var att beställa hem airbikes (en typ av träningsmaskin) för att sälja vidare i Sverige. Tanken var att jag som en mellanhand skulle köpa billigt för att sälja dyrare, en typ av dropshipping, men jag insåg inte hur mycket tid det faktiskt skulle kräva med kundkontakt, problem hos leverantör och frakt. Det slutade med att jag gick plus minus noll men var tvungen att lägga ner oerhört mycket tid i onödan. Med detta sagt vill jag med mina erfarenheter lista saker som är viktiga att tänka på innan du sätter igång med din idé om en passiv inkomst:

 • Gör mycket research om din idé innan
 • Ha en tydlig bild över hur du kan tjäna pengar och utveckla din idé
 • Börja smått
 • Var originell – kopiera inte någon annan
 • Känn till din kundkrets
Airbike
Det slutade med att jag hade airbikes liggandes i ett lager då jag inte hade gjort en ordentlig kund analys innan och covid-19 skapade oväntade problem med frakten.

*Alla typer av investeringar innebär en risk att förlora hela eller delar av din investerade tid eller ditt kapital. Gör noga undersökningar innan du funderar på att starta med en idé om en passiv inkomstkälla.