Vad är warranter?

Warranter

Warranter är ett hävstångsinstrument där ägaren har rätten att sälja eller köpa underliggande tillgång, till exempel på utvalda aktier, index, råvaror eller valutor på en bestämd lösendag.

I stora drag kan man kalla warranter för en form av gissande där du gissar en akties eller index framtida kurs en specifik dag. Warranter köps på börsen och kan därmed köpas på till exempel Avanza eller Nordnet. Warranter ger på lösendagen ett realvärde i kontant alltså får du motsvarande warranters värde direkt i kontant istället för att köpa eller sälja. Detta till skillnad från optioner där underliggande aktie eller index köps på lösendagen.

Hur fungerar warranter?

Warranter kan vara riskabla att handla med eftersom hela din investering kan gå förlorad. Samtidigt så finns det även chans till en obegränsad avkastningspotential. Om du investerar i warranter kostar oftast mindre än att köpa aktien warranter är baserade på. På Avanza köps warranter med redan bestämda slutdatum och du kan endast ändra lösenpriset själv.

Beroende på om du tror att kursen på underliggande tillgång kommer öka eller sjunka köper du olika warranter. Alla warranter har en slutdag, vilket ger en begränsad löptid som kan vara både kort och flera år lång. Du sätter även ett lösenpris när du köper en warrant. Lösenpriset sätter du beroende om du tror att kursen kommer vara högre eller lägre vid slutdagen.

Till exempel om du tror att Teslas aktiekurs kommer öka innan 1 januari 2023 köper du en köpwarrant med slutdag 1 januari 2023. Har aktiekursen stigit över ditt satta lösenpris till 2023 har du tjänat pengar på din köpwarrant. Pengarna får du oftast i kontant istället för att köpa den egentliga aktien till ett lägre pris. Motsatsen är om du tror att underliggande tillgång sjunker då köper du en säljwarrant och tjänar då pengar om underliggande tillgång sjunker i pris.

Hur tjänar man pengar på warranter?

Om du handlar en köpwarrant på en aktie och det på slutdagen är ett högre aktiepris än ditt satta lösenpris får du rätten att “köpa” aktien till det lösenpris du satt i din köpwarrant. Ofta köper du inte den faktiska aktien på slutdagen utan får pengarna i kontant. Du tjänar alltså pengar på att på slutdagen få mellanskillnad mellan slutdagens aktiepris och ditt satta lösenpris oftast i kontant, vilket blir din vinst. Om din warrant inte uppfylls på slutdagen förlorar du alla pengarna.

Säljwarranter ger dig rätten att sälja aktien på slutdagen till ett bestämt pris. Om priset inte är över utan håller sig under ditt lösenpris får du rätten på slutdagen att sälja säljwarranten till ditt satta lösenpris. Vinsten för dig blir där med skillnad mellan din sålda säljwarrant lösenpris och aktiekursen på underliggande aktie på slutdagen. Vinsten delas oftast ut i i form av mellanskillnaden i pengar.

Fördelar och nackdelar med warranter

Det är svårt att veta hur warranters underliggande tillgångs kurs kommer att förändras under köpta warranternas löptid. Det är ett relativt riskabelt sätt att tjäna pengar med börsen på, om man inte har läst på mycket om just warranter och den underliggande tillgången som är i form av aktie, råvara eller index.

Om warrantens lösenpris inte uppfylls förlorar du hela din insats. Samtidigt som du kan förlora hela din instats kan du få en procentuellt högre avkastning på din insatta medel, vilket kallas för hävstångseffekten. Du kan alltså tjäna mer än om du endast köpt underliggande medel när kursen går upp och du kan tjäna pengar på att underliggande kurs går ner. Om du planerar att köpa warranter rekommenderar jag att du läser på om ämnet innan.