utdelningsaktier

Utdelningsaktier och direktavkastning, vad gäller?

Vem gillar inte passiva inkomster? Det var drivet efter passiva inkomster och känslan av att låta pengar skapa pengar som fick mig att bygga en utdelningsportfölj för några år sedan. Än idag blir jag lika glad och motiverad när det kommer en notis från avanza om att jag har fått utdelning – pengar rakt in i fickan medan jag gör något annat.

Utdelningsaktier används ofta som bas i en aktieportfölj och är populära eftersom de möjliggör för dig som investerare att få betalt (avkastning) även under tuffa och volatila marknader då bolag har svårt att växa vilket för många är en trygghet och relativt säker investering. Utdelningsaktier kan också fungera som “hedge” mot inflation, speciellt när de växer över tid.

Vad är utdelning?

Utdelningsaktier är aktiebolag som regelbundet betalar ut en del av sin vinst till aktieägarna, vilket kallas utdelning eller direktavkastning. Hur stor utdelningen blir baseras på ett bolags årsredovisning och utfaller som en procentandel av vinsten. Utdelningsaktier är vanligtvis väletablerade aktiebolag med en historiskt sätt regelbunden och höjd utdelning varje år.

När måste man köpa en aktie för att få utdelning?

För att ha rätt till utdelning behöver du äga aktier och vara införd i aktieboken på avstämningsdagen, vilket generellt är två bankdagar efter årsstämman. Du behöver alltså köpa aktier innan detta för att ta del av utdelningen. Sista dagen du kan köpa aktien och ha rätt till utdelning är två dagar innan avstämningsdagen och brukar kallas sink-dagen. Du kan inte sälja aktien direkt efter köp och fortfarande ha rätt till utdelning utan måste ha kvar aktierna minst en bankdag.

Hur ofta får man aktieutdelning?

Den största majoriteten av aktiebolag med utdelning ger utdelning en gång per år (vanligtvis i april/maj), medan vissa aktiebolag ger utdelning halvårsvis (två gånger per år), kvartalsvis (fyra gånger per år), månadsvis (tolv gånger per år) eller inte med någon regelbunden utdelning alls, så kallade oregelbundna aktieutdelningar. Aktiebolag med utdelning väljer själva i vilken mån de ska ge utdelning, hur ofta och hur stor utdelningen ska vara vilket de bestämmer efter att ha räknat ihop vinsten från föregående år och har årsredovisningen klar.

10 Aktier med utdelning varje månad

Utdelning på månadsbasis betyder en mer frekvent inkomstkälla i jämförelse med utdelning en gång per år vilket är den vanligaste utdelningsformen. Aktier som ger utdelning månadsvis passar främst investerare som vill leva på sin utdelning och då få inkomst varje månad. Nedan följer en lista med tio aktiebolag som ger utdelning månadsvis:

KortnamnNamnDirektavkastning
AGNCAGNC Investment Corp8,93%
PSECProspect Capital Corp8,81%
HRZNHorizon Technology Finance Corp6,82%
MAINMain Street Capital Corp5,91%
GAINGladstone Investment Corp5,79%
WSRWhitestone REIT5,31%
SLGSL Green Realty Corp4,61%
APLEApple Hospitality REIT Inc4,16%
ORealty Income Corp4,11%
STAGSTAG Industrial Inc3,67%

Hur hög är en aktieutdelning vanligtvis?

En aktieutdelning (direktavkastning) kan i teorin vara allt från noll upp till hela bolagets vinst men är vanligtvis mellan två till sex procent, vilket anses vara en stabil och nyttig utdelning för bolag. Jag letar efter bolag med en rimlig utdelning (enligt mig mellan 2-6%) som inte delar ut för stor del av sin vinst vilket gör det svårt för bolaget att växa. En utdelning upp till 6% ungefär gör att ett bolag fortfarande kan växa snabbt genom att behålla stora delar av sina vinster och investera dem i bolaget.

De 15 svenska aktierna med högst utdelning

Aktiebolag som delar ut utdelning är vanligtvis bolag i mogna branscher, som fastighetsbranschen med stabila intäkter. Aktier med hög direktavkastning innebär ofta en långsam framtida tillväxt eftersom en större del av vinsten går till aktieägarna och inte till investeringar i bolaget. Nedan följer en sammanställd lista med de bästa svenska aktierna när det gäller hög utdelning.

KortnamnNamnDirektavkastning
CNCJO BConcejo B21,55%
VPAB BVeteranpoolen B8,68%
DRILDrillcon7,49%
ANGLAngler gaming7,07%
ALM PREFALM Equity Pref6,92%
CORE DCorem Property Group D6,76%
SBB DSamhällsbyggnadsbolaget i Norden D6,50%
SDIP PREFSdiptech Pref6,30%
HAV BHavsfrun Investment B6,12%
RESURSResurs Holding6,06%
KAPIABKallebäck Property Invest6,05%
NP3 PREFNP3 Fastigheter Pref5,95%
HEIM PREFHeimstaden Pref5,93%
ELECElectra gruppen5,13%
CIBUSCibus Nordic Real Estate4,27%

10 Amerikanska utdelningsaktier med hög direktavkastning

Nedan är en lista på 15 amerikanska utdelningsaktier, rangordnade efter högst direktavkastning. För att sammanställa listan har jag tagit hänsyn till utdelningstillväxten de senaste fem åren. 10 Amerikanska aktier med hög direktavkastning:

KortnamnNamnDirektavkastning
BTIBritish American tobacco PLC7,76%
TAT&T Inc7,36%
MOAltria Group Inc.7,34%
OKEONEOK Inc.6,69%
SHISinopec Shanghai petroleum Co Ltd.6,62%
PPLPPL Corp5,94%
UVVUniversal Corp.5,77%
VZVerizon Communications Inc4,47%
ORealty Income Corp4,11%
KOCoca Cola Co3,02%