Elkostnad

Hur mycket kostar el i månaden? – Elräkning för lägenhet och hus 2022

De senaste åren har el och elpriser i synnerhet tagit stor plats i media. Nyheterna rapporterar ständigt om elbrist och högre elpriser i Sverige och stora delar av världen. Värst är det i södra- och mellansverige där elpriserna kan vara flera 100% dyrare än i norra Sverige, vilket framförallt är pågrund av en högre efterfrågan. 

På grund av högre priser blir elen en mer central del i svenskens månadsbudget, och många undrar hur mycket det egentligen kostar med el varje månad och hur man eventuellt kan sänka kostnaderna. Detta ska vi nu gå igenom i den här artikeln, trevlig läsning!

Se ditt elpris direkt

Alla hushåll har olika elkostnader beroende på storlek, förbrukning och område – Se ditt elpris på compricer på några sekunder, helt gratis såklart.

Hur mycket kostar el i månaden? - Normal elräkning i Sverige

Det är svårt att ge ett generellt svar på hur mycket el kostar varje månad.

Elkostnader skiftar mycket beroende på boende, geografiskt område, uppvärmningsform, elavtal och elförbrukning, men också på själva elpriset som ständigt skiftar. Det finns dock statistik som visar genomsnittliga månadskostnader för både hushållsel och uppvärmning/varmvatten i Sverige.

I genomsnitt kostar el 2500-2900 kronor i månaden för en villa vilket inkluderar både hushållsel och uppvärmning/varmvatten med fjärrvärme. Elkostnaden för en lägenhet är normalt omkring 400 kronor per månad vilket då endast inkluderar hushållsel.

Kostnaderna är genomsnittskostnader och baseras på medelstora boenden för medelstora familjer. Villaägare betalar oftast mycket mer än de som bor i flerbostadshus då villaägare även behöver betala för uppvärmning av huset vilket är mycket dyrare än hushållselen.

Tänk på att välja det bästa elbolaget, inte bara det billigaste.

I vår jämförelse är Fortum det bästa elbolaget med bäst elavtal samtidigt som deras priser är bland de lägsta. Anledningar till varför fortum är bäst:

  • Mycket tillmötesgående kundservice som snabbt ger svar och är där om man har några frågor eller vill säga upp sitt elavtal.
  • Transparens och full översikt på deras hemsida samt i appen. Transparansen är viktig för att jag som kund ska känna mig trygg med hur mycket jag betalar, och vad jag får för pengarna – vilket är tydligt hos fortum.
  • Hos fortum kan man minska risken av att drabbas av höga elpristoppar genom att teckna deras elavtal med prisskydd, vilket helt enkelt låter dig binda ditt rörliga elpris under perioder då elpriserna är som högst.
  • Finns möjlighet att teckna trygghetspaket, vilket ger dig ersättning för dina elkostnader om du är hemma sjuk.
  • Fortum är generösa och erbjuder gratis månadsavgift hela det första året, det vill säga en rabatt på ungefär 470 kronor.

Se ditt elpris direkt

Alla hushåll har olika elkostnader beroende på storlek, förbrukning och område – Se ditt elpris på compricer på några sekunder, helt gratis såklart.

Detta påverkar hur mycket din el kostar

Här följer sex punkter som påverkar dina månatliga elkostnader:

1. Boendeform

Hur du bor har en direkt påverkan på dina elkostnader. I villor och radhus betalar ägaren för både uppvärmning av huset samt hushållselen. I lägenheter brukar uppvärmning till 20-21 grader ingå vilket gör att man endast behöver betala hushållselen. I hyreslägenhet brukar man prata om varm- eller kallhyra vilket syftar på om hyran man betalar är inklusive uppvärmning av lägenheten eller inte. Eftersom uppvärmning/varmvatten står för den största delen av elförbrukningen blir skillnaderna i elkostnader mellan villa/radhus och lägenhet ofta stora.

2. Geografiskt område

Elen i Sverige kostar olika beroende på var du bor. I södra Sverige är det dyrast och skillnaderna beror till största del på högre efterfrågan, avvecklad kärnkraft, låg överföringskapacitet och höga elpriser i övriga världen. 

Sverige delas idag in i fyra elområden vilka alla har olika priser. Skillnaderna har eskalerat senaste åren och kan vara allt från några procent upp till så mycket som 1000% för olika områden. Södra Sverige tvingas på grund av den höga efterfrågan att importera el från Europa vilket både höjer priserna och osäkerheten.

Först 2011 delades elpriserna in i fyra elområden i Sverige, innan det kostade elen lika mycket var man än bodde.

3. Uppvärmningsform

Hur man värmer upp sin bostad påverkar elkostnaderna avsevärt. Det vanligaste och också bland det billigaste alternativet är fjärrvärmen. I exemplet nedanför kan man se hur elkostnaderna för till exempel fjärrvärme och direkt el skiljer med ca 50%. Skillnaderna kan dessutom bli mycket större om elpriserna går upp respektive ner.

Exempel: Elkostnad för att värma en villa med fyra personer och 25 000 kw/h förbrukning.

Bergvärme: 625 kr/månad (7500kr/år).
Pellets: 1458 kr/månad (17 500kr/år).
Fjärrvärme: 1666 kr/månad (20 000kr/år).
El: 2500 kr/månad (30 000kr/år).
Olja: 3125 kr/månad (37 500kr/år).

4. Elavtal

Olika elhandelsbolag erbjuder olika elavtal till olika priser och det kan därför vara värt att byta elbolag eller elavtal. Den kanske vanligaste frågan när det gäller elavtal är om man bör välja rörligt (löpande priser baserade på aktuella elpriser) eller fast elpris (bundet elpris baserat på priset då det bands). Ofta är det billigare med ett rörligt elpris men båda alternativen har för- och nackdelar:

Fast elpris

Rörligt elpris

Det finns även mixat elpris, en variant av både fast och rörligt som har blivit populärt på senare tid. Med mixat elpris kan kunden dela upp elavtalet och välja under vilka perioder på året man vill betala fast respektive rörligt pris.

Många svenskar har inte valt något elavtal utan sitter med så kallat tillsvidarepris, även kallat anvisningspris. Detta är den dyraste formen av elavtal och man kan spara tusentals kronor varje år bara genom att välja ett annat elavtal. 

5. Elförbrukning

En av de största faktorerna som påverkar din månadskostnad är hur mycket el du använder. När det kommer till elförbrukning är uppvärmning av huset och varmvatten ena delen och hushållsel (apparater osv) andra delen. En vanlig villa med fjärrvärme förbrukar omkring 10 000 kw/h per år (inklusive uppvärmning). Vad gäller lägenheter brukar man endast tala om hushållselen vilken brukar vara 2500-5000 kw/h per år. 

De som betalar för uppvärmning och varmvatten kan spara tusentals kronor varje år genom att byta från till exempel direktel till fjärrvärme eller från fjärrvärme till bergvärme. Det må vara en hög engångskostnad att byta uppvärmningsform, och i många fall inte ens en möjlighet, men kan man så är det ofta värt i det långa loppet. Man kan även investera i solceller för att minska sina elkostnader. Vad gäller hushållselen och den vardagliga förbrukningen så är det potentiella sparandet lågt.

6. Elpriser

Ett hushåll förbrukar vanligtvis samma mängd el år efter år, men elpriset förändras konstant, vilket gör att elpriset har en direkt påverkan på dina elkostnader trots att du använder samma mängd el. Senare år har elpriserna stigit och enligt SCB var det genomsnittliga elpriset 1,98 – 4,78 kronor per kw/h under 2021, vilket historiskt sett är väldigt dyrt. Dagens elpriser kan du se här.

Det finns även olika faktorer som påverkar vad du får betala för elen. De tre mest avgörande faktorerna är var du bor, hur mycket el du förbrukar och vilka tider på dygnet du använder el.

  • Sverige är indelat i fyra elområden med olika priser. Det är billigare att köpa el i norra Sverige pågrund av en lägre efterfrågan.
  • Förbrukar du mycket el blir kostnaden per kw/h lägre på grund av de fasta avgifterna från elnätsägaren och elhandelsbolaget.
  • De flesta använder el under samma tider på dygnet (tidig morgon och kväll) vilket gör att elpriserna är dyrast under de tidpunkterna på dygnet. Genom att använda el till exempel mitt på dagen istället för tidig morgon sänker elpriset avsevärt.

Se ditt elpris direkt

Alla hushåll har olika elkostnader beroende på storlek, förbrukning och område – Se ditt elpris på compricer på några sekunder, helt gratis såklart.

Hur mycket kostar el i en lägenhet?

En mindre lägenhet förbrukar normalt omkring 2500 kw/h per år, medan en större lägenhet kan förbruka det dubbla. Elkostnaderna blir därefter små om man slår ut det per månad: (2500 kw/h * 2kr)/12 = 416 kr/månad. Dessa kostnader är hushållsel och innefattar den el man förbrukar exklusive uppvärmning och varmvatten. Lägenhetsägare som även behöver betala uppvärmning/varmvatten likt villa- och radhusägare kan räkna med 3-4 gånger så höga kostnader.

Hur mycket kostar el i månaden i ett hus/villa?

I ett hus kostar el ungefär 3000-4000 kronor per månad inklusive hushållsel och uppvärmning/varmvatten. Kostnaderna varierar kraftigt beroende på hur mycket el man använder och vilken uppvärmningsform man har.

Jämför elavtal på 1 minut!

Se vad din el kan kosta och jämför olika elbolag på compricer. Det är helt gratis att kolla upp och tar endast 1 minut!

Avslutning

Framtidens elpriser är osäkra och det gäller att hålla sig uppdaterad och välja rätt elavtal för att undvika ekonomiska smällar. Jämför olika elavtal och säkra upp ditt boende med en billig uppvärmningsform om möjligt.

Nyfiken på vad el kostar för dig?