investera tips

Användbara tips för dig som vill investera och placera dina pengar – bli rik på investeringar

Ha med dig
– Det är alltid en risk att investera pengar och det är inte säkert att man får tillbaka hela beloppet som man satte in.

Investera pengar är inte för alla, iallafall är det inte för alla i alla situationer.

Att investera innebär alltid en risk. Risken finns att du förlorar delar av eller hela ditt investerade kapital. Därför är det inte bara av stor vikt att överväga för- och nackdelar med en specifik investering, utan även överväga för och nackdelar med en investering överlag. Behöver man verkligen investera? Vad är målet med investeringen och vilken risk är man beredd att betala för att nå det målet?

Är investeringar för dig?

En investering har som mål att skapa mervärde. Magin med investerade pengar är möjligheten det har att föda sig självt och tjäna pengar åt dig utan att du aktivt behöver arbeta. Baksidan är risken att förlora pengar istället, och det är inte alla som är beredda att ta den risken

Det är viktigt att göra en analys av din situation för att klargöra vilka ekonomiska risker du har råd att ta. Vissa har råd att förlora en halv miljon medan det för andra skulle göra livet mycket tuffare om de förlorade 10 000 kronor. Alla pengar avsedda för investering borde du som investerare ha råd med att förlora och du som har svårt ekonomiskt eller på andra sätt inte har råd att förlora pengar borde helt enkelt inte ägna dig åt att investera.

För dig som vill, kan och har råd med att investera pengar är det viktigt att på förhand gå igenom flera punkter för att på andra sidan komma ut med en investerings-strategi som passar dig och som gör det enklare att hitta specifika investeringar därefter. Här följer nu tips på grundläggande punkter att väga in för en hållbar strategi innan man investerar:

1. Avväg risk kontra avkastning

Exempel.
Säg att du vill investera 1000 kronor med en sparhorisont på 1 år. Du är beredd att investera (= förlora) dina pengar för att i framtiden kunna tjäna pengar, alltså få avkastning på dina 1000 kronor. Innan en sådan investering behövs en närmare titt på vad du faktiskt är beredd att förlora för att få en viss avkastning, med andra ord behövs en riskanalys.

1000 kronor är inte speciellt mycket pengar för dig och du har råd att förlora dem, därför väljer du att investera i något med högre risk för att eventuellt få betalt för ditt risktagande i form av en hög avkastning.

En investering med högre risk ska alltid innebära högre potentiell avkastning. Du ska få betalt för den risken du tar, annars är det aldrig värt att ta risken från början. Med en låg risk kommer oftast också en låg avkastning, och vice versa. Detta sambandet ska ligga till grunden för en riskanalys och hjälpa dig att investera dina pengar utifrån en risk som du känner dig bekväm med.

Hur bedömer man risk?

Som sagt innebär alla investeringar en risk, men vissa mer och andra mindre. Det är många saker som kan göra en investering riskabel och det är viktigt att kunna bedöma hur riskabelt något är. Ett mått på risk är volatilitet, och ett bra sätt att sia om framtida risker (och volatilitet) är att se tillbaka på historien. Om något historiskt sett haft hög volatilitet, i flera månader, år eller till och med decennier är det stor sannolikhet att framtiden utfaller likadant. Samma sak gäller investeringar med mindre volatilitet.

Ett annat bra sätt att bedöma risk är att se till storleken på det du vill investera i. Något litet projekt (exempelvis ett litet aktiebolag) är ofta känsliga för nederlag och har då lätt att ruckas omkull av yttre omständigheter, medan något större ofta redan har en beprövad metod och affärsmodell som vilar på flera ben. I redan stora beprövade investeringar (stora aktiebolag som exempelvis microsoft) är risken, liksom framtida avkastning, ofta lägre.

Här kan du läsa Karl-Mikaels tankar om riskanalys av investeringar i aktier.

risk med investering
Att investera är alltid ett uppvägande av risk kontra avkastning. En högre risk ska innebära en högre potentiell avkastning.

2. Sätt upp mål och en sparhorisont

Enligt mig är det viktigaste att ha klart för sig innan en investering ett mål och en sparhorisont. Världskända investerare som Warren Buffet predikar ofta en så pass lång sparhorisont som i princip innebär att man aldrig ska sälja en investering. Det är många som misstolkar långa sparhorisonter och tar begrepp som HODL på allvar vilket för mig är en strategi som helt missar att ha ett mål med sin investering, vilket känns någorlunda värdelöst. Att aldrig sälja en investering innebär i princip att man redan från början låser pengarna för all framtid…

Alla investeringar kan förändras och något som verkar stabilt och långsiktigt idag kan gå i konkurs nästa år, därför är det viktigt att vara flexibel med sin sparhorisont och ständigt bevaka och analysera den nuvarande situation på den specifika investeringen.

Med det sagt är det till stor hjälp att från början sätta upp ett mål och ha en tydlig sparhorisont. Ett mål och sparhorisont hjälper dig att anpassa din risknivå. En längre sparhorisont minskar vanligtvis risken då volatilitet ofta är kortsiktig samt att den berömda ränta på ränta effekten maximeras med tiden.

3. Sätt upp ett “worst case scenario”

På samma sätt som det är viktigt med ett mål är det viktigt med en begränsning och en punkt där en investering borde säljas, i aktievärlden kallas detta ofta för stoploss. Stoploss innebär att man säljer av aktier om investeringen skulle gå ner med en viss procent, till exempel -20%. Anledningen till att man sätter stoploss är att man vill minska sina förluster vilket bygger på principen att det är sannolikt att en investering fortsätter gå dåligt om ett sådant mönster etablerats – ofta kallat fallande trend.

Stoploss används dock ofta för kortsiktiga investeringar och vid aktier med högre risk. Med långsiktiga mer stabila investeringar finns egentligen ingen bra anledning att använda sig av stoploss då risken för att förlora mycket pengar snabbt är mindre. Vid sådana investeringar är det ofta en god anledning att istället investera mer pengar vid nedgångar.

Med detta sagt är det en bra strategi att sätta upp ett “worst case scenario”, dels för att förbereda sig mentalt för nederlag och redan från början ha en plan om din investering skulle visa sig vara dålig. Din investering kan gå ner 50% eller i värsta fall 100% och du kan förlora alla investerade pengar, kan du hantera det?

4. Bestäm hur aktiv du vill vara i din investering

Begreppet passiva inkomster kräver investeringar av antingen tid eller pengar och ibland båda två. Alla investeringar kräver viss tid och förvaltning. Aktiv aktiehandel kräver vanligtvis mycket mer tid än till exempel fondsparande. Fundera på hur mycket tid du är villig att lägga ner på din investering och välj investering därefter.

Övergripande lista på hur mycket tid som krävs för olika typer av investeringar:

InvesteringTid
Fonder0-4 timmar/ månad
Aktier0-100 timmar/månad
Sparrobot0-1 timmar/månad
Tiderna är endast en fingervisning och kan givetvis variera mycket.

När du väl har bestämt hur mycket tid du vill lägga ner på en investering är det läge att se över vilka alternativa investeringar som finns.

Investeringar – tips och olika typer

Börja spara i fonder

Fonder är en samling värdepapper, vanligtvis aktier i olika företag. Mängden olika värdepapper sprider risken genom att luta sig på många ben. Skulle en av alla värdepapper (företag/investeringar) i fonden gå dåligt skulle fonden inte påverkas särskilt mycket, detsamma gäller vid uppgång. Detta gör att fonder generellt sätt är stabila, framförallt över tid, och är en bra alternativ investering för nybörjare eller de som föredrar mindre riskfyllda investeringar. Fonder täcker ofta hela marknaden eller hela branscher vilket gör att du en investering i en fond ofta innebär en investering i samhället som stort. Om du tror på att samhället och ekonomin i stort kommer växa är det ett bra alternativ att köpa flera fonder som täcker flera branscher och marknader. Det finns flera olika sätt att investera i fonder:

Indexfonder

De bredaste och minst riskfyllda fonderna är indexfonder, vilka precis som namnet avslöjar har som mål att vara ett marknadsindex och följa börsens rörelser. Om den globala marknaden i stort går upp och företag växer, går även indexfonder upp och vice versa. Detta har gjort indexfonder till stabila investeringar med en historisk genomsnittlig årsavkastning på 7-8%.

Globala fonder

Det finns fonder som begränsar sina investeringar geografiskt för att kunna nischa sina investeringar och öka avkastningen. Det finns till exempel många fonder som endast investerar i värdepapper och bolag i Sverige, så kallade sverigefonder. Globala fonder finns för de flesta marknader vilket gör att du kan välja att investera i ett område du tror på extra mycket, exempelvis kontinenter som Afrika eller Asien, eller länder som Sverige eller USA.

Specialiserade fonder

För dig med högre riskvilja och som söker högre potentiell avkastning kan specialiserade fonder passa dig. Specialiserade fonder kan genom att investera i en specifik bransch, råvara eller område ta större del av en ekonomisk framfart i just det området. Specialiserade fonder kan till exempel vara fonder inriktade mot en specifik råvara som AuAg Silver Bullet A, vilken investerar i olika värdepapper med exponering mot råvaran silver. Fördelen med specialiserade fonder är som sagt att de oftast har en högre potentiell avkastning, samtidigt som risknivån generellt sett är lägre än att investera i enskilda företag.

Att börja investera i fonder är enkelt. För att kunna investera behöver du ett sparkonto hos din bank, nätmäklare som avanza och nordnet eller fondplattformar som Savr. Jag föredrar att investera i fonder via fondplattformen savr då de erbjuder lägst fondavgifter.

Om du vill investera i fonder och behöver fler tips och mer kunskap om hur det fungerar, kan du läsa artikeln: Allt du behöver veta om fonder som nybörjare

Investera i aktier

Det är mycket att tänka på när man ska köpa och investera i aktier. Förutom att ha en bra strategi krävs det vetskap om hur man går tillväga för att lyckas med aktie-investeringar. En person som är helt grön på investeringar och aktier behöver först och främst kunna investera. För att kunna investera i aktier behöver man ett sparkonto som tillåter handel med aktier. De tre vanligaste sparkontona för aktiehandel är investeringsparkonto (ISK), kapitalförsäkring (KF) och Aktiefondkonto (AF). Den största skillnaden på de tre sparkontona är skatten du betalar. Investeringssparkonto och kapitalförsäkring schablonbeskattas med 0,375% per år oavsett vinst eller förlust medan ett aktiefonfkonto beskattas med 30% skatt på all eventuell vinst.

Ett sparkonto kan du öppna hos din bank eller nätbanker som avanza och nordnet. Det är enkelt och säkert att skapa ett konto med bankID.

Vill du veta mer om hur aktier fungerar och hur man värderar dem har jag skrivit en nyttig artikel om just detta. Läs artikeln här.

Jag vill även flika in några simpla tips för dig som vill investera i aktier långsiktigt:

Kolla inte aktiepriser och kurser varje dag

Att glo priser dag in och dag ut leder ofta till felbeslut och det är lätt att köpa och sälja för ofta och vid fel tillfälle och därav förlora pengar. Dessutom är aktier generellt sätt som mest volatila under kortare perioder och fluktuerar varje minut vilket leder till att människor tar irrationella beslut.

Köp hela företaget, inte bara aktien

De flesta köper en aktie och tänker att de köper en liten del i företaget, vilket stämmer, men kan skapa helt fel bild av både risk och potentiell avkastning. Vänd istället på det: Skulle jag köpa hela företaget och ta på mig alla risker företaget står inför? Om man inte är beredd att köpa ett helt företag och allt vad det innebär så finns det ingen anledning till att köpa en liten del av det. Detta sättet att tänka tvingar dig att ställa rätt frågor och verkligen se en investering i ett företag på rätt sätt.

Investera lite i taget

Alla kan göra en analys av en aktie eller ett företag just nu och förstå varför något är värt något just idag. Svårare blir det att sia om framtiden. Oväntade saker kan hända och yttre faktorer som inte går att räkna med kan göra att aktier går upp eller ned på kort sikt. Det bästa sättet att pricka rätt tid att investera är helt enkelt att investera lite i taget. Genom att investera lite i taget undviker man kraftiga fall och sprider ut sina risker.

Sparrobotar

En viktig och ofta avgörande faktor för många som vill investera är tiden som krävs. För dig som vill ha en så passiv investering som möjligt är sparrobotar bland de absolut bästa alternativen. Sparrobotar är automatiska tjänster som i mångt och mycket sköter din investering åt dig genom en robotiserad förvaltning.

För tillfället finns det sparrobotar som investerar i både aktier och fonder. Det går att anpassa risknivå efter egna behov vilket gör det smidigare än fond- och framförallt aktiehandel. Gemensamt för alla sparrobotar är att du som sagt slipper köpa och sälja, hålla dig uppdaterad eller göra research vilket sparar mycket tid.

För att investera i en sparrobot behöver du skapa ett konto hos en av aktörerna på marknaden. De största sparrobotarna som finns att välja på är:

Att skapa ett konto är gratis hos samtliga aktörer och tar bara några minuter. Gemensamt för de flesta sparrobotarna är att du behöver svara på vissa frågor om investeringar, sparhorisont och riskvilja för att sparroboten sedan ska kunna investera automatiskt efter dina behov.

Jag rekommenderar fondroboten Lysa eller aktieroboten Sigmastocks för dig som vill ha ett automatiserat sparande. Vill du läsa mer om sparrobotar kan du läsa artikeln: Allt om fondrobotar

Har du frågor om artikeln eller vill veta mer om investeringar är du välkommen att kontakta oss: hello@twistedmedia.se