Köpa aktier

Hur mycket kostar det att köpa en aktie? – Aktiepriser och avgifter

När du köper eller säljer en aktie finns det vanligtvis två kostnader: Kostnaden för aktierna samt courtage (transaktionsavgiften). Du betalar i de allra flesta fall en courtageavgift när du köper eller säljer aktier, men det kan också finnas andra avgifter i samband med att du köper eller äger aktier. I det här blogginlägget kommer vi att diskutera vad som bestämmer priset på en aktie och vilka avgifter du behöver betala när du köper dem.

Köp aktier gratis och enkelt på Nordnet

Vad påverkar priset på en aktie?

En akties pris är ett resultat av utbud och efterfrågan. Varje bolags aktier värderas av marknaden baserat på spekulationer och bolagets tidigare prestationer. Hur mycket en aktie kostar bestäms därför av marknaden, det vill säga du som köper eller säljer aktien. Tror många på att ett bolag kommer att prestera bra i framtiden ökar vanligtvis aktiens pris, och vice versa.

Ett vanligt missförstånd vad gäller priset på en aktie är att en aktie som kostar 10 kronor är “billigare” och då mer värd att köpa än en aktie som till exempel kostar 100 kronor. Det stämmer givetvis att aktien för 10 kronor är billigare, men priset har ingenting med värdet på aktien att göra eftersom ett bolag kan bestå av olika många aktieandelar. För att ge en tydligare förklaring kommer här ett exempel:

Två olika aktiebolag (bolag A och B) har båda ett börsvärde på 100 000 kronor. Aktier i bolag A kostar 100 kronor styck att köpa, medan aktier i bolag B kostar 10 kronor styck. Detta betyder att bolag A vars aktier kostar 100 kr/styck totalt består av 1000 aktier medan bolag B vars aktier kostar 10 kr/styck består av 10 000 aktier. Köper du aktier för 100 kronor (samma summa) i båda bolagen får du en aktie i bolag A och tio aktier i bolag B, men du äger således lika mycket (1/1000 del) i vardera bolag. Det som spelar roll är alltså hur mycket pengar du investerar totalt, oavsett om det är en eller tio aktier och inte hur mycket en enskild aktie kostar.

Det finns även en del andra faktorer som påverkar aktiepriser.

  • Hur omvärlden ser ut påverkar generellt sett de allra flesta aktier. Är det till exempel krig i världen kan aktiepriser och bolags värderingar sjunka.
  • Skulle en aktie bli så dyr eller så billig att det blir svårt att köpa och sälja den kan bolaget bestämma sig för att göra en så kallad aktiesplit, vilket helt enkelt innebär att man delar upp en aktie till flera aktier för att få aktier som kostar mindre. Skulle aktierna istället vara för billiga kan bolaget bunta ihop flera aktier till en och då kallas det omvänd aktiesplit. Detta påverkar hur mycket en aktie kostar att köpa utan att påverka värdet på bolaget.

Aktiepriser - hur mycket brukar en aktie kosta?

En enskild aktie i ett aktiebolag kostar vanligtvis omkring 100 kronor att köpa (exklusive transaktionsavgifter), men varierar kraftigt beroende på bolag, börs och mäklare. En del aktier kostar så lite som några öre medan andra kan kosta över 20 000 kronor. Anledningen till varför de flesta aktier kostar runt 100 kronor styck är för att det ska vara enklare att köpa aktier (framförallt för småsparare). Fler kan köpa en aktie som till exempel kostar 100 kronor än 5000 kronor.

När du köper en aktie betalar du vad som kallas “budpriset”. Budpriset är det högsta pris som någon är villig att betala för aktien vid den aktuella tidpunkten. Utropspriset är å andra sidan det lägsta pris som någon är villig att sälja sina aktier för. Mellan dessa två priser finns en “spread”, som är skillnaden mellan köp- och säljpriset. Spridningen är vanligtvis omkring 0,2-0,5 kronor för “normala” aktier, men kan vara mycket högre eller lägre. Spridningen blir dessutom ofta högre för aktier i bolag med mindre aktieomsättning, vilket gör prisskillnaderna större.

Hur mycket kostar det att köpa en aktie?

Förutom priset på aktien och eventuell spread måste du också betala en så kallad courtageavgift till den bank eller mäklare som du köper dina aktier genom. Avgiften är vanligtvis en procentandel av det totala beloppet du investerar och ligger vanligtvis på 0,05-0,50 %, men finns även som fast pris. Hur mycket du betalar i courtage varierar även beroende på bank, mäklare och börs. Det är till exempel oftast en dyrare courtageavgift på utländska aktier än svenska aktier.

Att köpa en aktie kostar vanligtvis från 0 kronor upp till 199 kronor eller 0,50% av transaktionens värde, beroende på aktiemäklare/bank, börs och valuta. Att köpa utländska aktier är ofta dyrare på grund av valutaväxlingsavgifter och högre courtage.

Köp aktier gratis och enkelt på Nordnet

Du kan också behöva betala andra avgifter när du köper aktier, till exempel en “orderavgift” eller en “clearingavgift”. Alla dessa avgifter dras av från det belopp du investerar, så det är viktigt att känna till dem innan du köper aktier. Du kan läsa mer om avgifter på din banks eller nätmäklares hemsida.

När du säljer dina aktier måste du också betala en courtageavgift. Dessutom kan du behöva betala en s.k “Kapitalvinstskatt” på de vinster du har gjort (gäller ej ISK-konton). Kapitalvinstskatten är 30 % för aktier som är noterade på en svensk börs och 25 % för aktier som är noterade på en utländsk börs. Så om du säljer dina aktier för 200 kronor och du betalade 100 kronor för dem, måste du betala 30 kronor, det vill säga 30% av vinsten.

Hur köper man aktier?

När du vill köpa aktier i ett företag måste du gå via en bank eller en nätmäklare. Banken eller mäklaren köper sedan aktierna åt dig på börsen.

För att köpa aktier måste du först öppna ett konto hos din bank eller mäklaren. Detta konto kallas ofta för investerings- eller sparkonto och kan till exempel vara i form av ett investeringssparkonto (ISK) eller kapitalförsäkring (KF) och används för att handla med aktier samt andra typer av investeringar som fonder.

När du väl har ett sparkonto kan du handla de aktier som finns tillgängliga på börsen, dock har olika banker och nätmäklare olika utbud på de bolag du kan köpa.

Att köpa aktier vid en börsintroduktion/IPO

Om du vill köpa aktier i ett företag som inte är noterat på en börs, till exempel ett nystartat företag, kan du göra det genom en så kallad börsintroduktion (IPO). En börsintroduktion är när ett företag säljer aktier till allmänheten för första gången.

Priset på aktierna vid ett företags börsintroduktion bestäms av företaget och dess investeringsbank. Aktierna säljs sedan till institutionella investerare som pensionsfonder, försäkringsbolag och hedgefonder samt till privatpersoner. Det är relativt vanligt att priset på aktierna går upp eller ned kraftigt efter en börsintroduktion.

Om du vill köpa aktier i ett företag som är på väg att gå till börsen kan du vanligtvis göra det genom din bank eller mäklare. Du kommer sedan att tilldelas aktier i börsintroduktionen baserat på hur mycket du vill investera och hur många aktier som finns tillgängliga.

Det är viktigt att komma ihåg att det är mer riskfyllt att investera i onoterade företag än i noterade företag. Detta beror på att det är svårare att sälja onoterade aktier och att det vanligtvis finns mindre information tillgänglig om företaget. När ett när ett företag listar sina aktier på en börs (blir offentligt) kan dock vem som helst köpa och sälja aktierna.

Fördelar med att köpa och äga aktier

När du äger aktier i ett företag är du delägare i företaget. Det innebär att du har inflytande över hur företaget drivs och du kan ha rätt till utdelning om företaget går med vinst. Du kan också sälja dina aktier när som helst om du vill. Aktier är en bra investering eftersom de vanligtvis (historiskt sett) stiger i värde med tiden. Det betyder att om du behåller dina aktier ett tag kan du göra en vinst när du säljer dem. Dessutom erbjuder de flesta aktier en hög grad av likviditet, vilket innebär att de är lätta att sälja.

Risker med att köpa och äga aktier

Aktier kan vara en mycket bra investering, men det finns också risker med att äga dem. Den största risken är att priset på aktierna kan sjunka och att du kan förlora dina investerade pengar. Detta kan hända om företaget presterar dåligt och aktiekursen sjunker, eller om aktiemarknaden går ner och värdet på alla aktier sjunker.

En annan risk är att du kanske inte får tillbaka dina pengar om företaget går i konkurs. Detta beror på att företagets tillgångar (t.ex. fabriker, mark och varumärken) skulle säljas för att betala borgenärerna, och aktieägarna skulle bara få tillbaka sina pengar om det fanns något kvar efter att alla borgenärer hade betalats. Det är viktigt att komma ihåg att du tar dessa risker när du köper aktier, så du bör aldrig investera mer pengar än du har råd att förlora.