fonder för nybörjare

Allt du behöver veta om fonder som nybörjare

Fonder är tillsammans med aktier det vanligaste sättet att investera sina pengar på, och det av goda anledningar. Fonder är ett av de enklaste och mest passiva sätten att tjäna pengar på som nybörjare, dessutom ofta till relativt låga risker.

För mig är utgör fonder en del av min totala portfölj som står för stabilitet och enkelhet. Jag äger några fonder jag tror på (bland annat spiltan aktiefond investmentbolag) och låter pengarna växa med tiden.

Trots enkelheten är det en del att ha koll på och som nybörjare kan det kännas svårt, därför ska jag i denna artikeln gå igenom allt man behöver veta som nybörjare för att börja investera i fonder. Vi börjar med grunderna:

Vad är fonder?

Fonder är pengar allokerade för specifika syften som genom investeringar i olika värdepapper som aktier, fonder och obligationer har som mål att generera avkastning till fondägarna. För dig som privatperson är fonder kort sagt ett företag med målet att få dina pengar att växa genom att förvalta och investera dem i många olika företag. De som förvaltar dina pengar kallas helt enkelt fondförvaltare och tar vanligtvis ut en förvaltningsavgift för tjänsten.

De fonder jag tar up i denna artikeln är “traditionella” investeringsfonder med innehav i olika värdepapper i vilka man som privatperson enkelt kan investera i på börsen.

Var köper man fonder

Fonder köper man på en börs. För att köpa fonder måste man skapa ett konto på en bank, nätbank eller andra alternativa handelsplattformar som Savr. Jag köper alla mina fonder på Savr då de har lägst avgifter och störst utbud av fonder, men har även använt mig av Avanza för att köpa fonder i många år.

fonder nybörjare

Disclaimer*
Att investera i fonder medför en risk att förlora hela eller delar av ditt investerade kapital. Läs alltid på noga innan du investerar.

En kort video om hur man köper fonder.

Hur många fonder ska man ha?

För att sprida risker brukar man ha flera olika bolag i flera olika branscher. När det kommer till fonder som i sig redan har flera (ofta mellan 30 och 150) bolag i olika branscher behöver man inte sprida sina risker på samma sätt som med aktier exempelvis. Att ha allt för många fonder gör att din marknadsexponering blir för stor och liknar ett marknadsindex vilket gör att du riskerar att få en låg avkastning. För att optimera avkastning mot risk rekommenderas att ha några olika fonder med inriktning i olika branscher – exempelvis ha en fond med exponering mot råvaror, en fond med inriktning fastigheter, en fond med inriktning tech-bolag och så vidare. Jag rekommenderar att inte ha fler än 3 fonder i olika branscher där varje fond har mindre än hundra innehav för att öka potentiell avkastning men samtidigt hålla risken låg genom en bred marknadsexponering.

Med detta sagt vill en del ha en så låg risk som möjligt och är nöjda om man kan få en avkastning nära marknadsindex som i genomsnitt har avkastat ungefär 8% per år. En bredare exponering med många fonder ger i regel en lägre men stabilare avkastning medan få fonder med fokus på färre branscher ger en högre potentiell avkastning medföljt av en högre risk att förlora delar av din investering.

De allra flesta småsparare och nybörjare kan uppnå en stabil, trygg och god avkastning på sin investering genom att investera i två till tre olika fonder i olika branscher. Färre fonder gör ditt sparande enkelt och lättskött utan behov av regelbunden förvaltning.

Förvaltningsavgifter

De allra flesta fonder har en förvaltningsavgift vilket är en avgift som tas ut av fondförvaltaren per år för tjänsten att förvalta och ge en avkastning på dina pengar. Olika fonder har olika förvaltningsavgifter. Vanligtvis varierar avgiften mellan 0,5% till 3% per år beroende på hur aktivt förvaltade fonderna är och hur specialiserade dem är.

En rimlig förvaltningsavgift på en fond är under 3% per år då det blir svårt att försvara en högre avgift om inte den historiska avkastningen har varit exemplarisk. Idag har många fonder förvaltningsavgifter under en halv procent vilket gör det svårt för fonder med högre avgifter att konkurrera. Det är viktigt att inte köpa en fond med en allt för hög förvaltningsavgift då det kan ta bort eller “äta upp” stora delar av avkastningen, framförallt över tid.

Exempel:
Om du köper en fond för 1000 kronor med en förvaltningsavgift på 1,5% blir den årliga avgiften 15 kronor och den dagliga avgiften 0,041 kronor.

När dras förvaltningsavgifter på fonder?

När jag började investera i fonder förstod jag inte riktigt hur det fungerade med förvaltningsavgifterna och när de drogs av på ens investering. Jag trodde länge att förvaltningsavgiften drogs i slutet på året eller vid försäljning av fonden men så är det inte.

Förvaltningsavgiften på en fond delas upp i 365 för alla årets dagar och en 365e del dras varje handelsdag efter börs stängning från det att du köper fonden. Detta innebär att du inte betalar hela förvaltningsavgiften direkt när du köper fonden eller om du äger fonden under en kortare period vilket gör det mer rättvist för dig som investerare – du betalar endast förvaltningsavgift för den tiden du har ägt fonden.

Hur lång tid tar det att köpa och sälja fonder?

När man ska köpa och sälja fonder måste köp och sälj ordern registreras hos fondbolagen och pengar ska förvandlas till fondandelarna och vice versa vilket kan ta tid. Tiderna det tar att köpa och sälja fonder varierar beroende på land, bank och fondbolag.

Köp av fonder tar i regel upp till två dagar att genomföra för de flesta fonder, men varierar beroende på fondbolag och land. Många fonder, framförallt utländska kan dock ta betydligt längre tid på sig att genomföra en köp order.

Vid försäljning av fonder är pengarna vanligtvis på ditt konto efter 3 bankdagar, men varierar beroende på fondbolag. Även här tar en del fondbolag mycket längre tid på sig och det kan i vissa fall ta upp till en vecka att sälja fonder.

När uppdateras fonder?

Om du har handlat med aktier har du kanske märkt att kursen på aktier till skillnad från fonder uppdateras regelbundet efter varje nytt köp och sälj. Detta gäller inte för fonder och tiden det tar för en fondkurs eller fondpris att uppdateras kan variera.

Fonder uppdateras i regel en gång om dagen varje handelsdag men varierar beroende på fondbolag, bank och land. Vanligt är att fonder uppdateras efter börsens stängning, men kan även uppdateras under handelsdagen.

Skatt på fonder

Beroende på hur du investerar i fonder och genom vilket typ av konto du gör det varierar skatten du betalar. De allra flesta sparar genom ett isk vilket innebär en låg skatt och dessutom sker deklarationen automatiskt, vilket är fördelaktigt mot andra alternativ. De tre vanligaste sätten att handla fonder är genom:

Investeringssparkonto (ISK)
Att köpa fonder genom ett isk medför låga, årliga och automatiska schablonbeskattningar. 2021 är den total skatten för isk konton 0,375% på hela kapitalet, oavsett vinster eller förluster. Att köpa fonder via ett isk är enligt mig det bästa alternativet när det gäller skatter eftersom skatten är låg och du slipper deklarera själv.

  • 0,375% skatt på det totala kapitalet

Aktie- och fondkonto (AF)
Ett af konto medför en vinstskatt på 30%, vilken du själv måste deklarera. Det är till skillnad från ett isk konto inte schablonbeskattad och du behöver alltså inte skatta om du gör förlust eller om du bara har likvider (oinvesterade pengar) på konton. Om du har en hög avkastning på dina fonder (vilket är målet) är isk mer fördelaktigt eftersom en så stor del (30%) av din vinst ska skattas bort.

  • 30% skatt på vinsten

Handla fonder direkt
Man kan handla fonder direkt, vilket innebär att du handlar fonden på fondens hemsida eller liknande och behöver då inte ha ett isk- eller af- konto. Om du handlar fonden direkt ska du skatta 30% på vinsten vid försäljning av dina fondandelar, likt ett af-konto. Skillnaden är att du även betalar 30% skatt på en schablonintäkt (0,4% av fondens värde i början på året), vilket gör handla fonder direkt till det dyraset alternativet vad gäller skatt. Det positiva är att fondbolaget skickar in uppgifterna till skatteverket och du behöver inte göra det själv.

  • 30% skatt på vinsten
  • 30% skatt på en schablonintäkt (ungefär 0,12% totalt)
såhär köper du fonder

Såhär köper du fonder

Att köpa fonder är idag enkelt och går att göra via många olika handelsplattformar och banker på bara några minuter. Här kommer 3 korta steg för att kunna börja handla med fonder:

1. Öppna ett investeringssparkonto

Det första du behöver göra är att öppna ett investerings-sparkonto eller något typ av konto på en bank, nätbank eller alternativ handelsplattform som Savr. De flesta stora bankerna som Swedbank, Nordea och Handelsbanken möjliggör handel med fonder direkt i banken men där är avgifterna ofta höga och utbudet lågt. För att få största möjliga utbud av fonder till lägst avgifter använder jag mig av Savr när jag handlar fonder.

2. Sätt in pengar

Att sätta in pengar säger sig självt, du behöver ha pengar för att kunna köpa och investera i fonder. Om du handlar direkt via din bank är det enkelt att föra över dina pengar på ett investerings-sparkonto. Använder du dig av en nätbank som Avanza eller en handelsplattform som Savr behöver du sätta in pengar från din vanliga bank, vilket vanligtvis går på några minuter med Swish eller Trustly.

3. Börja handla fonder

När du har satt in pengar är du redo att börja investera dina pengar vilket du gör genom att välja ut en eller flera fonder som du tror på, men det finns en del saker som är viktiga att tänka på innan du börjar handla. Om du känner dig osäker kan du läsa mina tips här nedanför:

Viktigt att tänka på innan du köper fonder

Innan du tänker köpa och handla med fonder är det viktigt att tänka på flera olika saker för att minska risken men samtidigt uppnå en god avkastning. Det viktigaste att tänka på innan du köper fonder är:

1. Förvaltningsavgifter

Varje fond har en förvaltningsavgift, vanligtvis mellan 0,5 till 3%, vilket på sikt drar av en väsentlig del av din totala avkastning. Det är viktigt att inte köpa en fond med för hög förvaltningsavgift och det finns idag många “billiga” fonder som har en förvaltningsavgift under en halv procent så en högre avgift än det känns i de flesta fall onödigt. Tänk även på att förvaltningsavgifter skiljer sig åt beroende på var du köper fonden. Savr har bland de lägsta avgifterna på marknaden och är i många fall ett billigt alternativ för dig som vill spara långsiktigt i fonder.

2. Sparhorisont

Innan du köper en fond är det viktigt att ha ett mål och en sparhorisont på när du kommer att behöva pengarna och planerar att sälja fonden. När jag började investera i fonder sålde jag ofta efter bara några månader för att jag var otålig trots att jag inte behövde pengarna, vilket gjorde att jag gick miste om mycket avkastning. En längre sparhorisont gör att du kan slappna av och inte oroa dig över hur fonden går under dagen eller veckan utan istället utnyttja eventuella nedgångar.

3. Köp regelbundet

Genom att köpa fonder regelbundet minskar du risken för att köpa vid fel tillfälle och förlora stora delar av din investering. Att regelbundet köpa för mindre belopp snarare än att köpa en gång har visat sig leda till en bättre och stabilare avkastning på sikt. Det möjliggör även köp vid tillfälliga nedgångar genom att ha en del pengar redo att investeras, vilket kan vara ett bra sätt att öka avkastningen.

4. Riskspridning

En riskspridning får du genom att köpa flera olika fonder i flera olika branscher. Detta är bra för att minska risken för plötsliga nedgångar i enskilda bolag eller branscher. Med 3 eller fler fonder som i sig har mellan 30 och 100 innehav i olika branscher får de flesta en total exponering mot marknaden med en hög diversifiering och riskspridning.

Skillnaden på fonder och aktier

En aktie motsvarar en del av ett företag och du blir genom att äga en aktie delägare i företaget och har således rätt att ta del av bolagets vinster, tillväxter och utdelningar. Aktiebolag har som mål att tjäna pengar och växa, vilket resulterar i en avkastning för aktieägarna.

Fonder är istället pengar investerade i olika värdepapper, exempelvis flera olika aktier och är till skillnad från aktier inte ett traditionellt enskilt bolag med en egen affärsidé. Fonder har som mål att skapa avkastning genom att investera i flera olika bolag och andra värdepapper.

Passar fonder eller aktier dig bäst?

För de allra flesta nybörjare är fonder ett bra sätt att börja spara och investera. Fonder förvaltas av professionella och erfarna investerare vilka förmodligen kan mer än de flesta nybörjare. Eftersom aktier är enskilda bolag blir risken högre än fonder och det är viktigt att isåfall sprida sina risker med flera aktier, så att man får en bredare exponering likt en fond. Om du är ute efter ett automatiskt sparande med så lite förvaltning som möjligt är fonder eller liknande (exempelvis investmentbolag) vägen att gå. Om du är engagerad och vill lägga ner mycket tid på förvaltning, analyser och aktivt läsande kan aktier ge en högre potentiell avkastning än de flesta fonder, men med högre risk.

Jag rekommenderar att äga en mix av fonder och aktier för att uppnå högsta möjliga avkastning i relation till risk. Allmänt rekommenderat är att äga 2-3 fonder och 8-15 aktier, vilket gör att du får en bred exponering mot olika branscher och minskar risken för kraftiga nedgångar.