Att tänka på innan man köper aktier

Detta ska du tänka på innan du köper en aktie

Att köpa aktier är spännande och kan även vara en lönsam investering. Om man inte har någon tidigare erfarenhet av aktiehandel är det dock mycket att tänka på innan man börjar investera för att undvika att förlora pengar.

Innan man köper en aktie bör man dels skapa en förståelse för aktiebolagets affärs- och intäktsmodell samt tänka på hur aktiebolagets position i marknaden ser ut i jämförelse med konkurrenter. Det är även bra att göra en analys av bolaget genom att använda olika nyckeltal som granskar bolagets värdering och framtida potential och risk.

Trots att aktiehandel kan verka krångligt för nybörjaren är det ett av de vanligaste sätten att investera pengar på. Aktier innebär risker, men också möjligheter för gemene man att öka sitt kapital och få sina pengar att växa.

Är aktier för dig?

Personligen tycker jag att alla som har möjlighet att investera sina pengar genom aktier borde, om inte köpa så iallafall fundera på det. Många har dock inte möjlighet att investera i aktier av olika anledningar. Det vanligaste är att man inte har pengar över, och har man det ekonomiskt tufft borde man i många fall fokusera på att spara undan pengar till en början innan man faktiskt investerar dem. Det rekommenderas att alltid ha en budget innan man köper aktier som säkerställer att man har råd att förlora de investerade pengarna.

Tänk på:

Investera aldrig i aktier om du inte har råd att förlora pengarna. Aktiehandel innebär alltid en risk och investeringar ska vara grundade på långsiktiga beslut och inte ett impuls-styrt försök till snabba pengar.

Om du har en budget och är redo att investera dina pengar med vetskap om medföljande risk att förlora alla investerade pengar är aktier ett utmärkt sätt att börja. Aktier är tillsammans med fonder det enklaste och historiskt sätt ett av de mest lukrativa alternativen till investeringar. För att lyckas eller åtminstone undvika att misslyckas och förlora pengar krävs det kunskap om hur man ska angripa aktieinvesteringar. I denna artikeln går jag igenom de viktigaste faktorerna som hjälper dig att ta rätt beslut och undvika att förlora pengar.

Det är alltid bra att ha ett mål eller en sparhorisont med aktieinvesteringar. Se till att ha klart för dig vilken sparhorisont du vill ha och vad ditt mål med en investering är innan du investerar. Detta gör det mycket enklare vid ett formande av en investeringsstrategi och i många fall lönar det sig att hålla fast vid tankar och mål istället för att byta när psyket sviker dig. Dåliga beslut kommer ofta om man har så kallade “svaga händer” och säljer en aktie av impuls till följd av kortsiktiga kursrörelser. Det är bättre att köpa en aktie med en redan fastslagen sparhorisont.

Med detta sagt är aktiemarknaden väldigt dynamisk och både positiva och negativa händelser sker varje dag, vilket gör att även du som investerare tvingas vara dynamisk. En sparhorisont ska initialt vara till för att hållas, men är det så att stora negativa händelser sker i ett aktiebolag som är svåra att reparera kan det vara värt att sälja tidigare än tänkt för att undvika ännu större förluster. Detta går hand i hand med vikten av att vara aktiv och läsa nyheter om aktier, vilket jag skriver mer om längre ner, men först är det dags att förstå olika typer av aktier och vilken man borde välja.

Risker med aktier

Risken med olika typer av aktier

Naturligtvis finns det olika typer av aktier, som a,b,c,d och preferensaktier vilket kan vara bra att ha koll på, men det är inte det jag tar upp i denna artikeln. Istället ska jag ta ett bredare grepp som förklarar risker med olika aktier och vad som kan vara bra att ha med sig.

Kort sagt består aktiemarknaden av tusentals olika aktiebolag av varierande storlekar och i olika sektorer. Generellt sett har risken i en aktie direkt korrelation med storleken på aktiebolaget, men det finns som alltid mängder av undantag.

Vad gör en aktie riskfylld?

Ett stort och väletablerat aktiebolag som svenska volvo eller amerikanska Amazon är ofta stabilare än mindre bolag. Detta beror på att större och äldre aktiebolag redan har etablerade verksamheter och intäktsmodeller som backas av historiska siffror, medan yngre och mindre bolag som svenska Azelio saknar en beprövad modell som backas upp av historisk positiv utveckling. Dessutom har mindre bolag ett mindre börsvärde vilket gör aktiekursen känsligare för stora transaktioner (om någon äger en stor del av ett bolag och bestämmer sig för att sälja kan aktiekursen i mindre bolag påverkas kraftigt).

Det lönar sig därför ofta för nybörjare att se till de större bolagen och köpa aktier i dem för att få en förståelse för hur det fungerar och vad som gör att en aktie går upp respektive ned. Då har man chans till positiv avkastning samtidigt som risken för hög volatilitet och kraftiga nedgångar förblir osannolik. Det kan vara bra att börja kika på exempelvis large cap Stockholm för att få en insikt i de största bolagen på den svenska börsen.

Vill du ha mer tips kan du läsa: Användbara tips för dig som vill investera och placera dina pengar – bli rik på investeringar.

Det är givetvis riskabelt att köpa aktier oavsett storlek på bolaget. Ett bra sätt att sia om framtida risk kan vara att analysera aktiens historia. Hur har utvecklingen sett ut de senaste åren? Är aktiekurvan stabil eller svänger det mycket (hög volatilitet)?

Den historiska utveckligen är ingen garanti för framtida utveckling men om något har gått stabilt i ett decennium är sannolikheten lägre att framtiden bjuder på kraftiga rörelser (risker). Tvärtom gäller för aktier med hög volatilitet.

När ska man köpa en aktie?

Många som vill köpa aktier känner sig osäkra på när “rätt köptillfälle” är och försöker tajma marknaden. Det kan vara lätt att påverkas av media, kända profiler eller bara grannen som förutspår kraftiga börsras och en framtida “bearmarknad” – men vänta inte på rätt tajming.

Trots att börsras och långvariga nedgångar har skakat om aktiemarknaden flertalet gånger har börsen i stort avkastat ca 8% per år i genomsnitt i flera decennier, vilket bara gör det dumt att försöka tajma någon kortsiktig uppgång eller nedgång och istället sitta utanför.

Det bästa man kan göra är att spara långsiktigt och köpa aktier i omgångar, ibland billigare och ibland dyrare. På så sätt får man ett bra genomsnittligt ingångspris per aktie och slipper oroa sig för när rätt köptillfälle kommer (eller inte).

Att analysera en aktie

Är man seriös med sina pengar och faktiskt vill investera i aktier med en viss typ av säkerhet kan det vara nödvändigt att göra analyser. Att inte göra analyser och istället köpa en aktie på ren chans är väldigt riskabelt, och det är på det sättet som många förlorar pengar, även jag har vart där. Det är nödvändigt att på något sätt analysera och sätta sig in i det man vill investera i, dessutom känns det bättre och tryggare än att spela bort pengarna på förhoppningar.

Analyser kan se olika ut och för en nybörjare kan det vara så simpelt som att förstå vad ett företag gör, hur dem tjänar pengar och sedan investera baserat på om man tycker om bolaget som sådant. Många som börjar investera i aktier köper de bolag som de själva använder eller ser i vardagen, vilket ofta är en bra strategi i brist på djupa analyser.

Det kan vara så enkelt som att köpa coca cola för att man själv dricker mycket coca cola, eller köpa volvo för att man själv äger en volvo. Att köpa “vardagsaktier” är även ett bra sätt för den gröna investeraren att på ett naturligt sätt bli intresserad, läsa på och djupare analysera det bolag man själv använder och investerar i. Det är ju faktiskt roligare att investera i något man kan ta på och vars produkt eller tjänst är kär till en, istället för att köpa en aktie i något bolag från sydkorea som man aldrig har hört talas om.

Att analysera en aktie på djupet innefattar allt från olika siffror och värden i bolaget i relation till varandra, yttre faktorer, konkurrens och potentiell marknad. Ett bra sätt att börja analysera en aktie vidare kan vara att använda sig av olika nyckeltal.

Nyckeltal förklarar på ett matematiskt sätt var ett bolag befinner sig och om det är över eller undervärderat baserat på intäkter och potential. Kort sagt ger nyckeltal ett mått på bolagets värdering och hur detta är i relation till aktiepriset. De vanligaste nyckeltalen är följande:

Price-to-earnings

P/E talet värdesätter ett bolag baserat på hur många gånger årsvinsten en aktie kostar genom att att dividera priset per aktie med vinsten per aktie. Price-to-earnings använder man främst för att värdera bolag som förväntas ha en hög vinsttillväxt, där ett högt p/e tal motsvarar höga förväntningar på ökad vinsttillväxt och låga förväntningar motsvarar ett lågt p/e tal. Ett bolag kan ha ett högt p/e tal så länge förväntningarna på vinsttillväxt är fortsatt höga. Om bolaget slutar leverera hög tillväxt sjunker p/e talet. Ett p/e tal motsvarar den tid i år det tar för dig att få 100% avkastning på din investering i utdelning, baserat på bolagets aktuella vinst per aktie. Låga p/e tal betraktas vanligtvis som billiga medan höga p/e tal betraktas som dyra då förväntningarna på bolaget är större. P/e talet är endast relevant för bolag som värderas utifrån vinst och tillväxt och inte för tillgångar.

Price-to-book

Nyckeltalet P/B representerar värdet på ett företag om det skulle säljas idag med den nuvarande omsättningen och vinsterna. Price-to-book jämför priset på aktien med det bokförda värdet av bolaget vilket motsvarar bolagets tillgångar minus skulder och räknar inte med framtida förväntningar om bolagets prestationer och vinster. P/B talet är bra att använda på bolag i mogna branscher där vinsttillväxten inte är speciellt hög och där det stora värdet istället ligger i bolagets tillgångar. Det bokförda värdet inkluderar vanligtvis utrustning, fastigheter, mark och övrigt som kan säljas. Ett lågt P/B tal är en mindre riskfylld investering än ett högt P/B tal förutsatt att bedömningen av bolagets tillgångar minus skulder stämmer överens med verkligheten. Det kan givetvis vara svårt att få fram det exakta värdet på alla tillgångar i bolaget som fastigheter och fordon då dessa kan gå upp och ner i värde.

Läs mer om nyckeltal här: Hur fungerar aktier?

passiv eller aktiv investering

Passiv eller aktiv investering?

När man tittar på att köpa en aktie eller investera pengar överlag är det bra att på förhand reda ut hur mycket tid man vill lägga ner. Den viktigaste tiden när det kommer till aktiehandel är tiden innan själva köpet och förberedelserna. Det är i detta stadiet man borde lägga ner majoriteten av sin tid genom att göra analyser och stärka sin egen säkerhet kring en viss investering. Gör man en ordentlig research som gör att man känner sig (så gott som det går) säker på ett aktieköp är “grovjobbet” gjort.

När man väl äger en aktie kan man välja att vara helt passiv och endast göra något först när man ska sälja den, eller vara aktiv genom att hålla sig uppdaterad om bolaget och dess nyheter. Vissa köper en aktie och rör den inte på flera år medan andra är inne och läser om den varje dag.

Hur passiv man vill vara borde man ha klart för sig redan innan man köper en aktie. Jag skulle säga att tiden som krävs korrelerar till stor del på dig som investerare och framförallt hur din sparhorisont ser ut. Är man en kortsiktig “trader” som endast köper och säljer aktier på nyheter och kortsiktiga rörelser är aktiehandeln högt aktiv. Är du å andra sidan (som de allra flesta) en långsiktig sparare räcker det med att hålla sig uppdaterad någon gång i veckan, månaden eller året, med förutsättningen att du känner dig säker på bolagets framtida tillväxt.

Såhär läser du på om en aktie

Innan man köper en aktie är det som sagt viktigt att läsa på och göra mer eller mindre avancerade analyser. Vill du investera i ett aktiebolag som befinner sig i en för dig helt främmande sektor eller nisch är de bästa sätten att börja läsa på om aktien:

Läs på om bolaget på bolagets hemsida

Förstå vad bolaget sysslar med, hur dem framställer sig själva och vad dem tjänar pengar på. Detta är ofta ett bra sätt att få en övergripande bild av var bolaget befinner sig.

Uppdatera dig på nyheter och läs på media

De flesta stora aktiebolag syns ständigt i media på ett eller annat sätt. Det kan vara nyttigt att läsa på om bolaget i olika medier för att få en mer nyanserad bild och förstå hur andra ser på det samt hur aktien reagerar i samband med olika nyheter. Tänk på att media ofta vrider och vänder på saker, speciellt förstoras ofta negativa nyheter, därför är det viktigt att använda flera olika plattformar.

Bolla tankar med andra mer insatta

Det finns idag många alternativ på grupper, chattar och forum hängivna åt en specifik aktie. Det kan till exempel vara på facebook, discord eller axyer. Dessa platser är ofta fyllda med människor som är insatta och har bra kunskap om både bolaget i sig men även marknaden i övrigt. Detta är ett bra sätt att bolla dina tankar med andra och på så sätt komma fram till mer nyanserade slutsatser. Grupper, chattar och forum lämpar sig bäst till den som redan har lite kunskap om bolaget, men det finns ofta diskussioner om både grundläggande fakta och mer djupgående analyser.

Sammanställning

Innan man köper en aktie bör man först och främst fundera kring om man faktiskt har råd att förlora pengarna och först efter det börja läsa på och sätta sig in i aktiebolaget. Kom ihåg att aktier alltid innebär en risk så läs hellre på för mycket än för lite, det är aldrig för sent att börja investera!