för- och efterhandel

Efterhandel (afterhours) och förhandel (premarket) på aktiemarknaden

Afterhours eller aftermarket är vanliga begrepp inom aktievärlden. Många svenskar vet inte vad dessa begrepp betyder eftersom konceptet knappt existerar i Sverige. De allra flesta svenska banker och aktiemäklare har öppet för aktiehandel från 09:00 till 17:30 (Svensk tid) för att därefter stänga all handel fram till nästkommande börsdag (vardag). I många andra länder går det däremot att handla aktier även efter börsen är stängd, vilket låter konstigt men fungerar då man i praktiken kan ha börsen öppen dygnet runt.

För- och efterhandeln (premarket och afterhours) syftar till tiden innan och efter ordinarie handelstider på en börs och används endast i vissa länder. För- och efterhandel varar vanligtvis 1,5 timmar innan och 4 timmar efter börsens ordinarie handelstider men kan i vissa fall vara längre än så. I USA, där för- och efterhandeln är som störst börjar förhandeln vanligtvis klockan 08:00 ET (14:00 svensk tid) och efterhandeln slutar vanligtvis klockan 20:00 ET (02:00 svensk tid).

Svårigheter med för- och efterhandel

Anledningen till varför börsen stänger och inte har öppet dygnet runt är från början mycket på grund av alla aktiemäklares jobbtider(1), men också för att öka omsättningen på marknaden och minska volatiliteten(2) genom att begränsa tiden man faktiskt kan köpa och sälja en aktie.

När aktiemäklares jobb ersattes av robotar försvann anledning 1 och det är numera till största del anledning 2 som gör det praktiskt att begränsa aktiemarknadens öppettider. Man vill alltså göra det så enkelt som möjligt för investerare att köpa och sälja aktier genom att begränsa öppettider. En aktie vars omsättning är låg blir ofta mer volatil och kan vara svår att få såld eller köpa. Tänk dig själv svårigheterna med om vi i Sverige hade öppettider dygnet runt och du ville sälja en aktie klockan 3 på natten – inte många köpare som är vakna då!

afterhours

En till stor anledning till varför globala marknader som till exempel USA har för- och efterhandel är för att uttöka möjligheten och göra det lättare för investerare i andra länder med andra tidszoner att investera.

Aktier på till exempel USAs börser handlas av människor i hela världen, vilket skulle göra det opraktiskt om öppettiderna endast var anpassade till folk som bor i USA och har den tidszonen. I Sverige öppnar de Amerikanska börserna kl 15:30 och stänger 22:00 (svensk tid), men i och med för- och efterhandeln går det även att handla aktier tidigare och senare på dagen.

Svenska börser har ingen för- och efterhandel men i till exempel USA är det en del aktiemäklare och banker som deltar och har öppet utöver ordinarie öppettider.

Bara vissa banker och aktiemäklare tillåter för- och efterhandel och öppettiderna varierar. En av bankerna i USA som deltar i pre- och aftermarket är nätmäklaren TD Ameritrade. Där kan man alltså köpa och sälja aktier även utanför börsens ordinarie öppettider.

Jag tycker att fördelarna med för- och efterhandel är små och det är inte nödvändigt att införa detta i Sverige. Dels är Sverige till skillnad från USA ett land med en tidszon, vilket innebär att alla har lika förutsättningar att handla aktier under börsens öppettider.

Vill du handla aktier kan du med fördel skapa ett konto på avanza, en av Sveriges främsta banker inom aktiehandel.