alternativa investeringar

Såhär investerar du dina pengar utanför börsen – Lista på 9 alternativa investeringar

De allra flesta som vill investera sina pengar söker sig till aktier och fonder på börsen och under lång tid var detta det enklaste sättet att investera på. Idag finns det dussintals olika sätt att investera sina pengar på utanför börsen, som både är enkla och relativt säkra.

Det är en god idé att utöka ens investeringsformer och investera i flera OLIKA tillgångar för att på så sätt sprida riskerna, vilket som bekant brukar kallas för diversifiering. Man borde framförallt sprida riskerna och inte lägga alla ägg i en korg om man är nybörjare, då några få investeringar utan större kunskap om varje investering ökar risken för att varje enskild investering får drastiska konsekvenser på ditt totala kapital om något skulle gå snett i just den investeringen.

OBS*
Ingen investering i denna artikeln är riskfri. Du kan förlora hela eller delar av ditt investerade kapital. Läs alltid på noga innan du investerar.

Börsen (aktier och fonder) har under flera decennier gett en genomsnittlig årsavkastning på 8-10% vilket med ränta på ränta effekten har gjort att folk tjänat mycket pengar över tid. Trots den historiska avkastningen och förhållandevis enkla investeringsproceduren är börsen inte för alla och som tur är finns det många alternativa investeringar med relativt låg risk som över tid ger en avkastning snarlik börsen. Här är avkastningen på några alternativa investeringar i jämförelse med börsens 9% per år:

Alternativ investeringAvkastning senaste 5 årGenomsnittlig årlig avkastning
Börsen (Aktier och fonder)53%9%
Savelend56%9,1%
Tessin48%8,21%
Trine46%7,8%
Guld38%6,8%
*Avkastningen är inklusive ränta på ränta effekten

Det finns flera saker att väga in vid en alternativ investering, främst historisk och potentiell avkastning kontra risk men också:

  • Vilka olika risker som finns
  • På vilket sätt investeringen sprider dina risker
  • Sparhorisont

Det är viktigt att se på en alternativ investering från många olika perspektiv och väga fördelar mot nackdelar för att komma fram till en hållbar investering som passar dig.

Lista på 9 olika typer av investeringar utanför börsen

Savelend

Savelend

Savelend är en investeringsplattform där du som investerare får avkastning genom att med lån finansiera krediter för privatpersoner och företag, som hyresfastigheter, företagslån eller konsumentkrediter (peer-to-peer lending). På savelend kan man välja olika investeringar själv eller låta savelend sköta detta automatiskt åt dig genom att investera med standardinställningarna.

Den förväntade avkastningen är 7-9% och varierar beroende på typ av investering, kreditförluster och avgifter. Man kan givetvis få mindre eller större avkastning om man investerar i utvalda krediter (en vän till mig har fått cirka 11% i årsavkastning 3 år i rad). Jag tycker att savelend är ett bra alternativ till börsen då det är enkelt att använda eftersom allt sköter sig själv med en mer eller mindre säker avkastning utan stora risker. En annan fördel med savelend är dessutom kundservicen, som finns där om något skulle hända, en möjlighet som inte finns på samma sätt på börsen.

Trine solceller

Trine

Trine är en p2p lending (peer-to-peer) investeringsplattform som lånar och förmedlar dina pengar vidare för finansiering av globala solcells-projekt. Eftersom du lånar ut dina pengar till investeringar får du ränta på detta, vilket är sättet du tjänar pengar på i detta investeringsalternativet. Den förväntade avkastningen är 5-8% och varierar beroende på projekt och bindningstid.

Trine väljer investeringsprojekt med låg risk med en (för investeraren) förväntad avkastning på 5-8% genom en noggrann bedömning av projekt och stor insyn i varje investering. Efter bedömning fastställer trine risken i varje projektet i form av en förväntad riskklass och avkastning för dig som investerare.

Jag tycker att trine är ett bra investeringsalternativ främst av två anledningar, dels att den förväntade avkastningen är relativt hög och säker men också att din investering faktiskt går till något hållbart som gör världen bättre. Många av solcells-projekten byggs i u-länder i Afrika vilket gör skillnaden och betydelsen av el från solceller avsevärd.

Diversifiering i Trine: investera i olika projekt

Trine i kort:
Förväntad avkastning5-8%
Bindningstid42 månader
Minsta insättning250 kronor
Totalt minskat utsläpp> 470 000 ton co2
*information tagen från Trine.com
tessin

Tessin

Tessin är en p2p tjänst som erbjuder investeringar i säkra fastighetslån som ger dig en bra genomsnittlig årsavkastning på vanligtvis 6-13%. Tessin är ett bra alternativ för dig som vill investera i fastigheter men inte vill investera så stora belopp (som en kontantinsats innebär) och gör att du får en god exponering mot sektorn genom finansiering av lån.

Projekten är ofta nybyggnationer i Sverige och kan bestå av allt från lägenhetshus till sporthallar, alla med olika avkastning och löptider. Löptiderna varierar vanligtvis mellan 6-20 månader och du kan välja ett som passar dig bäst beroende på om du är kortsiktig eller långsiktig.

Här kommer ett exempel på ett av tessins diversifierade lånportföljer, vilket är en sammansättning av olika fastighetsprojekt som bidrar till en högre säkerhet för dig som investerare. Man ser tydligt förväntad avkastning, löptid och annat viktigt.

Tessin investering

I detta fallet är den förväntade årsavkastningen 6,4% vilket är bra sätt till den låga risken. Minsta investeringsbelopp är i detta fall 30 000 kronor men varierar mycket beroende på projekt.

semesterhus

Semesterhus

Fastigheter som investering är förmodligen den näst största och vitt kända investeringsalternativet efter aktier och fonder. Nackdelen är dock att det ofta är dyrt och krävs stora kontantinsatser och lån, vilket sätter stopp för många. Genom att investera i ett semesterhus nischar du ner dig till fastigheter som oftast inte kräver lika stora kontantinsatser och lån men som ändå kan generera en bra avkastning i form av uthyrning och värdeökning. Man kan investera i ett semesterhus och:

  • Hyra ut (främst under sommarhalvåret)
  • Renovera och på så sätt öka värdet på huset
  • Låta tiden öka värdet på fastigheten (investera i attraktiva områden)

Semesterhus i Sverige blir allt mer populärt och efter covid-19 pandemin påskyndades processen av att allt fler söker sig utanför storstäderna till fritidshus och semesterhus. Det ökade intresset från storstadsbor, men också människor från Tyskland, Nederländerna, Danmark med flera har ökat efterfrågan på ett ganska begränsat utbud vilket har fått många semesterhus att gå upp i värde och bli en bra investering, dessutom med goda uthyrningsmöjligheter.

Fördelen med semesterhus är som sagt att det inte krävs lika stora belopp för att investera. Det finns många semesterhus för under en miljon som går utmärkt att hyra ut under hela sommaren, det gäller bara att ha koll på området och efterfrågan och göra en grundlig analys och kalkyl innan en investering.

investera i guld och metaller

Metaller

Metaller kan vara ett bra alternativ till aktier och fonder som går att investera i på flera olika sätt. Det går att exponera sig mot metaller på börsen men det säkraste sättet är att köpa den fysiska varianten. Den främsta metallen när det kommer till investeringar är guld, vilken historiskt sätt i genomsnitt har avkastat 10% per år i flera decennier. Jag har skrivit en artikel om hur man köper guld här.

Guld och andra metaller anses vara ett typ av skydd mot börsnedgångar och har historiskt sätt gått upp mer när börsen går ner och vice versa. Detta gör metaller till ett bra investeringsalternativ om man tror att börsen kommer gå ner eller känns osäker.

investera i kryptovaluta

Kryptovalutor

Kryptovalutor är en bra alternativ investering till aktier och fonder, men generellt sätt med högre risk. Den höga risken innebär ju även högre potentiell avkastning, men det rekommenderas att inte ha för stor del av sitt investerade kapital i kryptovalutor utan mer se de som en “krydda” i portföljen med enormt hög potential.

Man kan investera i kryptovalutor på plattformar som Trijo, BTCSWE, binance eller med certifikat få exponering mot kryptovalutor på avanza. Mer om investering i kryptovalutor kan du läsa här.

Kom ihåg att kryptovalutor är högst spekulativa och innebär en stor risk.

tyst delägare

Bli delägare

Många känner någon som äger och drivet eget bolag, vilket kan vara ett sätt att investera på, men som ofta (utöver pengar) kräver mycket tid. Är det någon du känner väl kan du fråga om personen är intresserad av att få dig som delägare.

Rollen som delägare kan givetvis vara mer eller mindre passiv och hur pass mycket tid du behöver lägga ner borde vara en avgörande faktor i valet om du ska investera eller inte. Man ska räkna med att behöva hjälpa till, framförallt vid mindre bolag. Om man från början endast vill investera sina pengar och inte tid blir man en så kallad tyst delägare, vilket ofta kräver mer kapital.

Riskerna är väldigt höga när det gäller investeringar i mindre bolag och du kan snabbt förlora hela din investering. Den potentiella uppsidan är å andra sidan väldigt hög och man kan genom mindre företag få sin investering att växa snabbt.

Samla på objekt

Samla på objekt

Att samla på saker av värde är en uråldrig metod som för många har blivit ett bra och roligt sätt att investera. Idag är efterfrågan stor på en del samlarobjekt och många saker går därför upp i värde. Här är en lista på de vanligaste samlarobjekten vars efterfrågan är stor och potentiella avkastning hög:

  • Skor och kläder
  • Bilar
  • Konst
  • NFT:er

Begränsade upplagor av skor och kläder med koppling till kända personer, äldre begränsade modeller av bilar, konst eller det relativt nya fenomenet NFT:er är områden vars efterfrågan är stor och växer. Om man kan sin sak, eller är intresserad av något liknande kan det vara värt att se något som ett sätt att investera.

Fördelen med att investera i samlarobjekt är att det i princip går att investera i vad som helst, och säkerligen något du har som intresse, vilket gör det roligt på samma gång. Nackdelen är att det ofta krävs mycket kunskap och en förmåga att kunna värdera saker baserat på efterfrågan. Att investera i samlarobjekt är mycket riskfyllt och högst spekulativt då efterfrågan skiftar hela tiden och det är därför viktigt att fokusera på saker vars efterfrågan har funnits (och förhoppningsvis kommer att finnas) länge, vilket minskar risken för att dina investeringar ska tappa värde.

investera i skog

Skog och mark

Med tanke på Sveriges stora skogsområden är det inte konstigt att det finns några riktigt stora skogsföretag på börsen, som Stora Enso, SCA och Holmen. Detta är ett sätt att investera i skog men det finns även fler alternativ som kan ge god avkastning, till exempel att investera i skogsmark (skogsfastighet) och låta tiden öka värdet eller avverka och sälja skogen.

Att investera i en skogsfastighet är historiskt sätt en stabil investering med en avkastning från 1% upp till 8% per år. Priserna skiljer sig mycket åt i Sverige, där mellersta Sverige är attraktivast. En investering i skog innebär givetvis risker och är inte för alla. Skogen kan till exempel förstöras av granbarkborrar, stormar eller bränder, vilket du kan skydda dig mot genom försäkringar. Dessutom krävs det ofta stora kontantinsatser.