köpa guld

Exponering mot guld [Komplett guide]

För några år sedan köpte jag mitt första guld, i form av ett halsband till min flickvän. Efter att ha kollat runt efter olika halsband och olika priser insåg jag att guld går att köpa på många olika sätt och man kan genom att köpa och exponera sig mot guld tjäna pengar på det. Halsband är inte det bästa sättet att köpa guld med målet att få avkastning på sin investering på grund av återförsäljares höga marginaler. 

Det enklaste och lönsammaste sättet att exponera sig mot guld visade sig vara genom olika typer av värdepapper och jag har sedan köpet av halsbandet läst på med stort intresse om hur man exponerar sig mot och köper guld. Därför tänkte jag i denna artikeln dela med mig av mina erfarenheter genom en guide om hur man gör.

Olika sätt att köpa guld

Det enklaste sättet att exponera sig mot guld är att köpa ETF:er (börshandlade fonder) med inriktning på guldsektorn. ETF:er är nästintill oberoende av individuella bolagsfaktorer utan följer istället guldpriset. Det finns dock många olika sätt att exponera sig mot och köpa guld – dessa är:

 • Fysiskt guld – guldsmycken, guldtackor, guldmynt och andra guldföremål.
 • Aktier – aktiebolag som utvinner och exploaterar guld.
 • Fonder och ETF:er – fonder som investerar i guldbolag
 • Certifikat – Certifikat som på något sätt följer guldpriset

Fysiskt guld

Fysiskt guld innebär att du köper råvaran guld direkt genom att köpa exempelvis smycken, guldmynt och guldtackor. Fysiskt guld är det närmsta du kan komma till att exponera dig direkt mot guldpriset och gör dig oberoende av någon bank, bolag eller nätmäklare. Viktigt att tänka på när man köper smycken och andra behandlade guldprodukter som jag har erfarit är att de oftast har höga marginaler och ger alltså inte den optimala avkastningen, framförallt om du köper smycken via dyra affärer. Läs om var du kan köpa fysiskt guld här

Fördelar med fysiskt guld

Nackdelar med fysiskt guld

Guldaktier

Guldaktier är aktiebolag med exponering mot råvaran guld genom brytning, utvinning, exploatering, distribuering och försäljning av guld. Genom att köpa guldaktier får du en indirekt exponering mot guld och det är inte garanterat att ett guldbolag stiger i korrelation till guldpriset, på grund av många yttre faktorer som hur mycket guld bolaget hittar och hur verksamheten effektiviseras. Se lista på guldaktier.

Fördelar med guldaktier

Nackdelar med guldaktier

Guldfonder och ETF:er

Guld fonder är fonder vars huvudsakliga investeringar är i aktiebolag inom gruv och guldsektorn. Guldfonder erbjuder för dig som investerare en risk minimerad indirekt exponering mot guld. Guldfonder är ett bra alternativ till enskilda guldaktier då risken oftast är väsentligt mycket lägre och exponeringen mot råvaran högre, vilket generellt leder till stabilare men lägre avkastning. ETF:er inriktad mot guld är liksom fonder ett bra sätt att få exponering mot guld med hög riskspridning. Se exempel på guldfond och etf.

Guldcertifikat

Guld certifikat utfärdas av ett bolag som äger guld och erbjuder dig som investerare en direkt exponering mot guld utan att investera i den fysiska råvaran guld. När priset på råvaran guld stiger, ökar värdet på guldcertifikatet som följer guld priset. Du kan köpa ett BULL-certifikat (du satsar på att guldpriset ska gå upp), eller ett BEAR-certifikat (du satsar på att guldpriset ska gå ner). Certifikat ger dig som investerare stora möjligheter att exponera dig mot guld och tjäna pengar på guld i alla typer av marknader – även när guldpriset sjunker. Se lista på guldcertifikat.

Var köper man fysiskt guld?

Man kan köpa fysiskt guld, exempelvis guldtackor och präglade guldmynt online på bland annat Guldcentralen, Tavex, Nordicgoldtrade och Guldcentrum. Guldet du köper här är ofta kvalificerat som investeringsguld vilket innebär att det är undantaget från moms, dock är det ofta höga transaktionsavgifter.

Hur köper man guld på Avanza?

Guld köper du enkelt på Avanza genom certifikat, aktier, fonder, terminer och ETF:er (börshandlade fonder) med exponering mot råvaran guld. Avanza erbjuder inte handel av fysiskt guld eller att på något sätt investera direkt i råvaran, du kan endast köpa värdepapper som är exponerade mot guld, exempelvis gruvbolag som arbetar med prospektering, exploatering och distribuering av guld (så kallade guldbolag). På avanza kan du även köpa certifikat som antingen är “långa” eller “korta”, vilket innebär att du utöver att köpa certifikat som någorlunda följer guldpriset även kan köpa guldcertifikat som går upp om guld priset går ner (du satsar mot guld och hoppas att guldpriset ska gå ner). Med detta sagt finns det alltså många olika alternativ för dig som vill investera i guld på avanza.

Du köper guld på avanza genom:

 • Certifikat
 • Aktier
 • Fonder och ETF: er
 • Terminer

Topp 3 utländska guldaktierna

Detta är en lista på tre utländska (amerikanska och kanadensiska) bolag som är exponerade mot guld genom brytning, exploatering, distribuering och försäljning av råvaran. Analysen är gjord utifrån en grundläggande värdeanalys med P/E talet i centrum och förhoppningen är att bolagen är undervärderade sett utifrån tillgångar och nuvarande värde.

 • Centerra gold Inc: Centerra gold inc är ett kanadensiskt gruvbolag som prospekterar, opererar, exploaterar och förvärvar guldbolag  främst i Centralasien men även Nordamerika och andra globala marknader. Bolaget driver för tillfället Kumtor-gruvan i Kirgizistan, Mount milligan-gruvan i Kanada, Öksüt-gruvan i Turkiet och Boramynen i Mongoliet. Under 2020 producerade Centerra gold inc ungefär 23,36 ton guld och ungefär 37 500 ton koppar.
 • Torex gold resources Inc: Torex gold resources Inc är ett globalt gruvbolag specialiserade inom prospektering, exploatering, distribuering och försäljning av ädelmetaller, huvudsakligen guld. Bolaget äger och opererar bland annat den över 30 000 hektar stora Morelos Gold Property gruvan i Mexico.
 • Karora Resources Inc: Karora Resources Inc är ett kanadensikt gruvbolag med huvudsaklig sysselsättning i Australien. Bolaget förvärvar, utvecklar och exploaterar främst nickelfyndigheter men bryter även guld. Företagets två primära guldproducerande verksamheter är Beta Hunt Mine och Higginsville Gold Operations, båda verksamma i Australien längs Norseman-Wiluna Greenstone Belt.
guldelleraktier

Guld eller aktier?

Guld anses vara en säker investering och investerare tenderar att vända sig till guld när rädslan tar över aktiemarknaden och priserna på aktier förväntas gå ner. Guld ska enligt många fungera som säkerhet och “hedge” mot aktiemarknaden eftersom guld historiskt sett inte har rört sig i korrelation med aktiemarknaden. Det kan historiskt sett även anses som en riskfylld investering under kortare tidsintervaller aktiemarknaden går upp. 

Att jämföra guld och aktier som tillgångslag och investering kan vara missvisande bland annat eftersom guld är en råvara och går upp i värde främst på spekulation medan aktier värderas efter vinster och tillväxt. Historisk avkastning är dock något konkret som går att jämföra, i detta fall guld jämfört med S&P 500 (ett marknadsindex för de 500 största bolagen i USA). Jämförelsen innefattar den totala avkastningen (inklusive utdelningar för bolagen i S&P 500) sedan 1971 fram till idag 2021, det vill säga femtio år.

Genomsnittlig årlig avkastning för guld de senaste 50 åren:

 • 10,47% årlig avkastning

Genomsnittlig årlig avkastning för S&P 500 (inkl. utdelningar) de senaste 50 åren:

 • 9,15% årlig avkastning

Gulds roll i en portfölj

För att få en bra bild av gulds roll i en portfölj och hur mycket guld man ska äga i korrelation till aktier och övriga värdepapper, brukar jag se till två faktorer: 

Tillfällig relativ värdering och absolut värdering: exempelvis om aktier har blivit absolut dyra i förhållande till bolagens underliggande värde skapande och relativt dyra i förhållande till hur aktier har presterat i jämförelse med andra tillgångslag (guld till exempel). 

Hedge: Att ständigt ha en del av sin portfölj (5-20%) med exponering mot guld ger valmöjligheter och chanser till högre avkastning genom att exempelvis köpa mer guld när aktiemarknaden är volatil nedåt vilket gör att du kan ta del av gulds både absoluta och relativa “hedge” och avkastning.

Syftet med att äga guld är likt alla andra olika tillgångslag ett sätt att sprida risken men även utnyttja gulds avkastning i relation till exempelvis aktier. Guld är en okorrelerad tillgång vilken du kan sälja eller köpa mer av för att öka din totala avkastning i när övriga marknader faller eller ökar.

I teorin kan guld sjunka hur mycket som helst och bli värdelöst, men till skillnad från ett bolag eller organisation baseras värdet på guld aldrig på prestationer och vinster utan är istället till största del ett resultat av vad vi människor väljer att värdera guldet till. Det är svårt att tro att guld skulle bli värdelöst i och med att någon alltid kommer vilja köpa det och att det finns en marknad för guld där det används i teknik och övriga produkter.