investmentbolag fastigheter

Investmentbolag inom fastighetsbranschen 2022

Investmentbolag är en storfavorit bland många, inklusive mig själv. De är ofta stabila investeringar med långsiktiga mål.

Investmentbolagen i denna artikeln är:

  • Fastator
  • Cibus Nordic Real Estate
  • Lundbergföretagen

Varför investmentbolag?

Investmentbolag är en populär sparform med all rätt. Dels har majoriteten av alla stora investmentbolag överpresterat börsen det senaste decenniet och dels får du professionell förvaltning till väldigt låga avgifter.

Investmentbolag är i många fall bättre än fonder, och det är inte bara på grund av den stora genomsnittliga skillnaden i avkastning. När börsen går upp stiger inte investmentbolagens kostnader som det gör för fonder. När fondbolagen tar ut samma procent i förvaltningsavgift ökar inte investmentbolag sina kostnader i takt med att kapitalet ökar, så en motsvarande förvaltningsavgift fast för investmentbolag brukar handla om 1 promille upp till 1 procent.

För den låga avgiften (ofta under 0.5%) får du aktiv förvaltning i form av att portföljerna kan förändras utifrån analys och att investmentbolagen ofta sitter i (de ägda) börsbolagens styrelser och arbetar för att utveckla organisationen.

Kombineras investmentbolagens affärsmodell med fastighetsaktier och förvaltning får vi ett attraktivt investeringsalternativ som ofta har låg risk.

Investmentbolag – fastigheter

I Sverige finns ett fåtal stora investmentbolag med inriktning på fastighetsbranschen. De tre största är Fastator, Cibus nordic real estate och Lundbergföretagen.

fastator investmentbolag

Fastator

Grundades2017
HemsidaFastator.se
TickerFASTAT

Fastator (FASTAT) har en bred bolagsportfölj som sträcker sig över flera olika fastighetssektorer och geografiska marknader. De äger både renodlade fastighetsbolag samt tjänstebolag som förvaltar.

De äger exempelvis Studentbostäder i Norden, Point properties, Nordic PM och Företagsparken där de har som mål att kunna utveckla organisationerna genom ett stort ägande.

Kolla upp fastator på avanza.

Cibus nordic real estate

Cibus Nordic Real Estate

Grundades2017
HemsidaCibusnordic.com
TickerCIBUS

Cibus nordic real estate (CIBUS) var stockholmsbörsens första månadsutdelare och har en stark historik av höga utdelningar. Direktavkastningen ligger idag omkring 3.3%. Detta samt att cibus investerar i fastigheter med inriktning mot livsmedel och matbutiker är betryggande. För tillfället har cibus dock en hög, men någorlunda rimlig premie.

Affärsmodellen är enkel. Cibus förvaltar och hyr ut fastigheter till bolag i livsmedelssektorn så som Kesko, coop och Lidl. Majoriteten (ca 90%) av intäkterna kommer från deras samarbeten med coop, Kesko och S group.

Kolla upp bolaget på avanza.

Lundbergföretagen

Lundbergföretagen

Grundades1944
HemsidaLundbergföretagen.se
TickerLUND B

Lundbergföretagen (LUND B) är inte ett investmentbolag med full fokus på fastigheter. Anledningen till varför de ger stor exponering mot fastigheter är istället genom den helägda rörelsen Lundbergs fastigheter som förvaltar bostäder, kontor samt handel och mötesplatser.

I tillgångsportföljen finns förutom den helägda rörelsen Lundbergs Fastigheter även dotterbolagen Hufvudstaden och Holmen liksom intressebolagen Industrivärden, Indutrade och Husqvarna. Lundbergs har också betydande aktieinnehav i Handelsbanken, Sandvik och Skanska. Tillgångarna har hög kvalitet, låg risk och balanserar varandra väl.

För dig som är ute efter ett investment med större riskspridning än enbart fastighetsbranschen är lundbergföretagen ett bra alternativ, dessutom handlas lundbergföretagen ofta med rabatt.

Kolla upp lundbergföretagen på avanza.

Rabatt/premie för investmentbolag i fastighetsbranschen

Många fastighetsbolag har idag en premie, vilket innebär att aktiens pris handlas över/dyrare än vad det marknadsförda värdet av alla fastigheter och tillgångar är tillsammans (substansvärdet). Det innebär alltså att du får betala en premie för att få exponering mot dessa fastigheter samt kunna ta del av fastighetsbolagets förvärv och utveckling. Vissa fastighetsbolag har ibland premier uppemot 200-300% men det ska sägas att det marknadsförda värdet inte alltid stämmer vilket medför felaktigheter i den faktiska premien.

Att fastighetsbolagen har en premie innebär inte att investmentbolagen som äger olika fastighetsbolag och fastigheter har det, tvärtom så brukar ofta dessa investmentbolag ha en rabatt. Att köpa ett investmentbolag med rabatt är fördelaktigt för dig som investerare då priset du betalar per aktie är lägre än det marknadsförda värdet på investmentbolagets alla tillgångar och innehav.

Man borde se rabatt som ett bättre köpläge än när det är en premie, men ofta är det många andra saker som spelar in i vad som gör en aktie/investmentbolag köpvärd. Till exempel kan värderingen vara hög (premien vara hög) för att bolaget äger många innehav med stor potential eller att det förväntas höga prestationer av de som sitter i styrelsen.

Aktuella rabatter/premier och mer information om investmentbolag hittar du på Ibindex.se och om fastighetsbolag på fbindex.se.