vad är en aktiesplit

Allt du behöver veta om aktiesplit – Lättläst guide med exempel

Som det engelska ordet “split” avslöjar är en aktiesplit en uppdelning av aktier. Jag likt många andra förmodar jag, har någon gång blivit oroliga när det på avanza står att man till exempel har förlorat 50% av en akties värde på en dag. Anledningen är ofta att det har skett en aktiesplit i den aktien vilket tillfälligt kan göra att din bank visar fel siffror och dina aktier har alltså inte gått ner 50% på en dag. Jag vet att det är många som undrar vad en aktiesplit innebär och framförallt varför ett bolag gör en aktiesplit, så jag tänkte dela med mig av mina erfarenheter och ge lite exempel i denna artikeln.

En aktiesplit är ett sätt att reglera priset på en aktie genom uppdelning av befintliga aktier i ett aktiebolag vilket innebär att mängden aktier ökar samtidigt som det nominella värdet behålls. En aktiesplit kan ha olika karaktär och utföras av flera olika anledningar samt flera gånger, där den vanligaste anledningen är när priset per aktie upplevs som för dyrt vilket försvårar omsättningen och köpmöjligheten framförallt för småsparare.

Såhär fungerar en aktiesplit

En aktiesplit innebär att ett aktiebolag ökar mängden aktier i bolaget genom att dela upp befintliga aktier i flera delar vilket medför billigare aktier – en billigare aktie är lättare att köpa och kan bidra till en ökad aktie-omsättning. En aktiesplit genomförs således när priset per aktie upplevs som för dyrt för att vara enkelt att handla med samt att en dyrare aktie kan “Skrämma” iväg nybörjare och småsparare. I en aktiesplit kan en aktie delas upp i olika stora delar, exempelvis 1:2 och 1:4 beroende på hur dyr aktien anses vara vilket bestämmer hur mycket man ska dela den för att göra det enkelt att handla med den. Hur mycket en aktie ska delas upp är upp till aktiebolaget.

Exempel:
En 1:2 aktiesplit innebär att bolaget delar upp aktierna i hälften, vilket innebär dubbelt så många aktier i bolaget och ett nytt aktiepris som är hälften så billigt. En aktie som kostar 200 kronor och splittas 1:2 blir till två aktier som vardera har ett nytt aktiepris på 100 kronor.

En 1:10 aktiesplit innebär att man delar upp en nuvarande aktie i tio nya aktier vilket innebär att mängden aktier ökar gånger 10 samtidigt som priset på aktien blir 10 gånger lägre.

Efter en aktiesplit har du som aktieägare fler aktier som vardera är billigare än innan aktiespliten vilket tillsammans adderar upp till det tidigare totala värdet – Det totala värdet på dina aktier är detsamma efter en aktiesplit.

Omvänd aktiesplit

Vad händer då om en aktie upplevs för billig? När en aktie upplevs för billig gör man en omvänd aktiesplit, vilket till skillnad från en vanlig aktiesplit buntar ihop flera aktier till en aktie vilket gör aktiepriset dyrare samtidigt som mängden aktier blir färre. Till exempel kan 2 tidigare aktier bli en ny aktie med samma totala värde.

En omvänd aktiesplit är till skillnad från en vanlig aktiesplit när ett aktiebolag sätter ihop flera aktier till en ny aktie, vilket medför ett dyrare pris per aktie och en mindre mängd totala aktier. En omvänd aktiesplit genomförs av olika anledningar när priset per aktie upplevs för billigt vilket kan göra aktien svår-handlad.

Exempel:
Två aktier som kostar 10 kronor styck kan genomgå en 2:1 omvänd aktiesplit och förvandlas till en aktie med ett totalt värde av 20 kronor. Värdet är detsamma men mängden aktier har minskat med 50%.

Påverkar en aktiesplit aktiekursen?

En aktiesplit är vanligtvis bra för en aktiekurs då handeln med aktier i bolaget blir enklare vilket både kan öka omsättningen samt få nya investerare att få upp ögonen för aktien. I teorin ska en aktiesplit inte påverka aktiekursen men historiskt sätt har en aktiesplit medfört en positiv trend och du ska därför oftast inte sälja en aktie direkt efter en genomförd aktiesplit.

Exempel:
Idag kostar Amazons aktie över 28 000 kronor, vilket kan göra det svårt för småsparare att investera i aktien. Om de istället gjorde en 1:10 aktiesplit vilket skulle innebära ett nytt aktiepris på 2800 kronor skulle aktien bli lättare att handla och aktiepriset följt av omsättningen per aktie skulle förmodligen öka.

Fördelar med en aktiesplit:

Många gånger blir människor rädda och förstår inte riktigt vad som händer vid en aktiesplit, men det är absolut inget att oroa sig över. En aktiesplit är snarare något positivt och kan vara fördelaktigt för dig som vill investera. Fördelar med en aktiesplit är:

  • Lättare att handla för småsparare
  • Ökar omsättningen i aktien
  • Kan leda till positiv trend

Ett aktiebolag kan göra en aktiesplit flera gånger för att hålla nere aktie priset på en rimlig nivå. Om en aktie över många år ökar med tusentals procent eller om en aktie går ner kraftigt under många år kan det behövas göra många aktiesplittar och omvända aktiesplittar.

Exempel – aktiesplit Investor:
Investor, Sveriges största och kändaste investmentbolag har genomfört flera aktiesplittar, bland annat en 1:4 split 1999 och en 1:4 split 2021, vilket har gjort att aktiepriset har hållit en rimlig nivå under alla år och gjort det enkelt för investerare att handla med aktien.