Investmentbolag

När jag började investera mina pengar på börsen för snart 3 år sedan hade jag ingen aning om vad ett investmentbolag var. Under åren som gått har investmentbolagen dock blivit mina bästa vänner på börsen. Bolag som EQT, Investor, Kinnevik och Latour har varit med mig igenom det mesta och gett fin avkastning. Ett investmentbolags uppbyggnad kan verka komplicerat och jag ska i denna artikeln göra mitt bästa för att förklara hur de fungerar och när du ska köpa investmentbolag.

Vad är ett investmentbolag?

Investmentbolag är ett företag som investerar i olika aktiebolag med affärsidé att äga och förvalta en portfölj av olika bolag och på så sätt ta del av deras tillväxt. Genom att investera i aktienoterade företag strävar investmentbolag att öka värdet av sin portfölj (de bolag investmentbolaget äger). De innehav bolaget har i form av aktier i olika företag kallas där med tillsammans för portföljbolag. Portföljbolagen brukar vara 10-30 stycken för varje investmentbolag. Ett exempel är det svenska investmentbolaget Kinnevik som äger aktier i 29 olika företag i dagsläget. Ett investmentbolag kan ha innehav både i aktie noterade företag och företag som ännu inte noterats på börsen (onoterade bolag). Genom att investera i ett investmentbolag kan du därför äga aktier i bolag som annars inte går att köpa aktier i på börsen eftersom de inte är noterade.

I stort kan man säga att det finns två typer av investmentbolag. Oftast är ett investmentbolag inte uteslutande det ena eller det andra utan använder sig av båda typerna. Den vanligaste typen är när investmentbolagen med många innehav , alltså en diversifierad portfölj strävar efter att öka värdet av innehaven och därmed ägarnas aktier. Den andra typen satsar istället på att äga en stor del av ett företag för att kunna vara med och leda företaget framåt. När investmentbolaget äger en stor del av företagets aktier kan de vara med och till exempel hjälpa till och välja vilka som har högt uppsatta roller inom företaget. Den här typen kallas för maktbolag eftersom de får mycket makt över de specifika bolagen.

Vad är rabatt och premie?

Rabatt innebär att investmentbolagets nuvarande kurs på börsen är lägre än värdet av aktierna i samtliga portföljbolag. Premie innebär att nuvarande kursen är högre än värdet av portföljbolagen. Genom att kombinera alla investmentbolagets tillgångar i portföljbolagens aktier och dividera med antal aktier får man substansvärdet. Även eventuella skulder kan räkans in i bolagets substansvärde. När börsvärdet är det samma som substansvärdet köps aktien “till substansen”, alltså till det egentliga värdet av de innehav investmentbolaget har. Substanspremie är där med när aktiens börsvärde är högre än substansvärdet och substansrabatt när börsvärdet är lägre än substansvärdet.

Till exmpel om substansvärdet för ett investmentbolag är 300kr/aktie och aktien köps i dagsläget för 270 blir substansrabatten 10%. Om priset på aktien istället ligger över substansvärdet på exempelvis 330 kronor köps investmentbolaget med 10% substanspremie. Att köpa aktier i ett investmentbolag med substansrabatt anses ofta bättre än att köpa aktier med en hög substanspremie. Eftersom att substansen är det egentliga värdet av aktierna i portföljbolagen kan det vara smart att vänta tills aktiekursen är närmare substansen.

Lista över de tio största investmentbolagen

Nedanför är en lista på de 10 största svenska investmentbolagen.

InvestmentbolagBörsvärde (kronor)
Investor630 Md
EQT355 Md
Latour202 Md
Lundbergföretagen143 Md
Industrivärlden141 Md
Lifco105 Md
Kinnevik100 Md
Bure Equity31 Md
Ratos20 Md
Creades14 Md

Fördelar och nackdelar med investmentbolag

Fördelarna med investmentbolag är dels att risken blir mindre eftersom kursen beror på portföljbolagen, vilket sprider ut risken. Negativa trender i specifika aktier i investmentbolagets portfölj påverkar inte lika mycket om resten av aktierna har en positiv trend. Investmentbolag arbetar med experter som har mycket kunskap och arbetar med att köpa och sälja aktier i portföljbolagen. Att äga ett investmentbolag är där med en form av riskspridning. Fördelen med att köpa aktier i ett investmentbolag är även att du själv inte behöver handplocka aktierna. För de som inte lägger timmar på att analysera aktier är därför investmentbolag ett bra val. Experter som arbetar inom investmentbolaget väljer istället vilka aktier de har i sin portfölj. Substansrabatt gör även att du kan köpa investmentbolag till rabatt då aktien egentligen är värderad högre. Alltså får du mer för pengarna om du lyckas tajma in ett köp när kursen dippar under substansen. Historiskt sett har det gett väldigt bra avkastning att äga investmentbolag och de svenksa investmentbolagen har gått starkt på börsen.

Nackdelar med investmentbolag kan vara att du inte vet exakt vad du investerar i, eftersom du investerar i investmentbolaget som i sin tur investerar i företagen. Genom att läsa på om investmentbolaget du investerar i kan du läsa om portföljbolagen och lära dig om vilka dessa är. Precis som alla andra aktier kan investmentbolag både öka och sjunka på börsen, så se till att läsa på om just det investmentbolag du vill köpa.

Avgifter för investmentbolag

Investmentbolag kräver pengar för att kunna bedrivas och det får investmentbolagen i form av förvaltningskostnad som du som investerar betalar. Förvaltningskostnaden varierar mellan olika investmentbolag och redovisas i bolagens årsredovisning. Förvaltningsavgiften varierar mellan olika investmentbolag ofta mellan 0,06%-0,6%. Förvaltningskostnaden för investmentbolag är ofta lägre än fondavgiften som gäller när du köper fonder. Fondavgiften ligger ofta över 1% för de största fonderna.

Skillnaden mellan investmentbolag och fond

Investmentbolag köps till substansrabatt eller substanspremie medan en fond alltid köps till det riktiga värdet på portföljbolagen. Investmentbolagen har 10-30 innehav oftast till skillnad från fonder som kan hundratals. När investmentbolagen har få innehav kan de vara mer aktiva i ledningen av företagen. Genom att leda företagen är investmentbolagen väl medvetna om hur de presterar och vilka mål som sätts upp. När du köper ett investmentbolag istället för en fond får du alltså mer koll på vad du äger och du vet att investmentbolagen vill få företagen att växa genom aktivt ägande.

En av Skillnaderna mellan investmentbolag och fonder är även att i investmentbolag köper du ett antal aktier som har ett pris per aktie. Medan i en fond kan du köpa ett icke jämt antal aktier, köper du en fond för 10 000kr får du till exempel 503,79 andelar, alltså kan du köpa en fond för alla pengar du vill handla för. Vid köp av investmentbolaget med 10 000 om aktiekursen ligger på 183kr kan du köpa 53 aktier i i bolaget, men 118 kronor blir över för det är inte tillräckligt för att köpa en hel aktie.

Investmentbolag med utdelning

Flera investmentbolag har aktieutdelning, vilket betyder att vid utdelningsdatum varje år får aktieägarna en viss summa pengar per aktie (direktavkastning). Aktieutdelningen sker antingen eftersom investmentbolaget har gått med vinst och delar ut en del av den vinsten till sina aktieägare eller när ett investmentbolag gör en utskiftning av ett företag i portföljen.

Här är en lista på alla svenska investmentbolag med utdelning i storleksordning från högst utdelning till lägst:

InvestmentbolagDirektavkastning
Havsfrun Investment B5,96%
Öresund3,54%
Eastnine2,01%
Industrivärden C1,89%
Investor1,64%
Ratos1,57%
Creades1,30%
Latour B0.90%
Traction B0,81%
Svolder B0,70%
Bure Equity0,43%