aktie begrepp

Ordlista för aktietermer – för dig som investerare

När man först börjar lära sig om aktier inser man att det är ett hav av nya begrepp som kan kännas svåra och överväldigande. Även efter mycket erfarenhet och tid kan det finnas vissa begrepp som man inte har hört tidigare eller som har glömts bort. Jag kände att det underlättar om man har koll på de flesta begrepp gällande aktier och finans, framförallt för nybörjare men kan även vara bra att uppfriska minnet för något som är mer erfaren, därför satte jag ihop en ordlista med vanliga aktietermer:

Aktiebegrepp

Köprek

Köprek eller köprekommendation är en rekommendation utfärdad av en eller flera aktie- och finans analytiker och innebär att en aktie anses vara köpvärd baserat på olika aktieanalyser. Vid en köprekommendation bedömer analytiker att aktien i fråga inom den närmsta tiden kommer att gå upp och ge en positiv avkastning. Köprekommendationer kan ges av flera anledningar exempelvis om en aktie anses vara undervärderad baserat på dagens tillgångar eller om det finns en stor framtida potential i bolaget.

En köprekommendation kan ta två former: En absolut köprek och en relativ köprek. En absolut köprek innebär att en akties kurs förväntas gå upp oavsett övriga faktorer. En relativ köprek betyder att en akties kurs förväntas prestera bättre än index, vilket är en genomsnittlig avkastning på ca 9% per år.

Säljrek

En säljrek eller säljrekommendation innebär till skillnad från en köprek att en aktie anses vara övervärderad och därefter ge en framtida negativ avkastning och ges av aktie- och finans analytiker.

Outperform

Outperform (på svenska: överträffa) betyder i aktie- och finans sammanhang att en aktie förväntas ge en högre avkastning än index, vilket i genomsnitt är ungefär 9% per år.

PM

I ett aktie- och finans sammanhang är ett PM är ett pressmeddelande som skickas ut från ett aktiebolag vid en viktig nyhet eller rapport som berör bolaget och aktieägarna. Ett PM kan handla om stora förändringar i ett bolag och brukar oftast ha stor effekt (kraftig stigning eller kraftigt fall) på aktiekursen.

Riktkurs

Riktkurs

En riktkurs är i ett aktie- och finans sammanhang en framtida förväntad aktiekurs satt av en eller flera analytiker och banker och baseras på olika aktieanalyser och ett bolags förutsättningar. Riktkurser kan sättas lägre än dagens kurs eller högre än dagens kurs beroende på vad analytikerna tror och förväntas vanligtvis nås inom 6-12 månader. Vanligt är att riktkurser justeras efter tid baserat på nya händelser inom det analyserade bolaget – det kan bli en höjd riktkurs eller en sänkt riktkurs beroende på om bolaget förväntas prestera bättre eller sämre än den först satta riktkursen.

Målkurs

Målkurs är likt riktkurs ett förväntad aktiekurs satt av analytiker med skillnaden att målkurs är ett positivt laddat begrepp som syftar till att nå en viss högre riktkurs och önskad avkastning.

Portfölj

En portfölj är en samling av olika aktier, fonder och andra värdepapper man äger.

Tanka aktier

Att tanka aktier innebär att man fyller på, alltså köper fler aktier i ett bolag. Man tankar oftast aktier i en nedgång för att sedan ta del av en större avkastningen.

Inköpskurs

Inköpskurs är det genomsnittliga priset per aktie som betalts. En inköpskurs kan förändras vid ytterligare köp av aktier om aktien står i en högre eller lägre kurs. Inköpskursen bestäms sedan som ett genomsnitt av priset på alla köpta aktier.

Uppsida

Uppsida innebär inom aktie- och finans sammanhang att det finns en framtida potential i en aktie. Om en aktie har en hög uppsida anses aktien ha stor potential till framtida tillväxt och avkastning.