aktier att köpa

5 aktier att köpa nu

Aktiebolagen listade nedan är analyserade och värderade genom olika nyckeltal men också i vilka branscher de är aktiva och vilken deras position är i vardera bransch. Varje aktie är mer eller mindre ledande i framtidsbranscher som kommer ha stor tillväxt och utveckling de kommande åren. Sparhorisonten är från tre år och längre, vilket är både en riskminimering och ett sätt att utnyttja ränta på ränta effekten. (Analyserna är gjorda Juli 2021) Detta är 5 aktier att köpa nu:

Nr.AktieSparhorisont
1Nio inc5 år +
2Cibus nordic real estate5 år +
3Uranium royalty corp5 år +
4Soltech Energy Sweden3 år +
5Beyond meat inc3 år +

Nio inc

Nio är en kinesisk elbilstillverkare som konstruerar, tillverkar och distribuerar elfordon för global försäljning med fokus på den inhemska växande kinesiska marknaden. Nio är en relativt ny konkurrent (grundades 2014) på elbils marknaden men har idag blivit kinas största och en av världens största elbils tillverkare, vilket visar på tillväxtkraften i bolaget. Nio tror jag har en ljus framtid med ökad tillväxt och vinst i decennier framöver. Elbils marknaden är ännu bara i början av en lång exponentiell tillväxt. Värderingen som idag motsvarar ett marknadsvärde på ungefär 62 miljarder dollar kan tyckas hög med tanke på att bolaget ännu inte går med vinst, vilket beror på den enorma tillväxttakten. Den höga värderingen ligger i linje med förväntningarna på Nio vilka jag tycker är rimliga och därmed gör aktien köpvärd. Jag tror vi kan se en snittavkastning på 50% per år under många år framöver. Läs mer om Nio på avanza här. Saker som talar för Nio:

  • Likt den inhemska kinesiska mobilmarknaden där kinesiska bolag som huawei totalt har tagit över marknaden från utländska bolag som apple, tror jag vi ser liknande med Nio. Medelklassen i Kina ökar kraftigt och det gör därmed efterfrågan på elbilar vilket skapar enorma möjligheter för nio med tanke på Kinas befolkning på 1,4 miljarder människor.
  • Unika lösningar som Battery-as-a-service programmet och battery swap stations (byta till fulladdat batteri på 3 minuter)
  • Den kinesiska staten främjar elbils marknaden och framförallt Nio

Cibus nordic real estate

Cibus nordic real estate är ett svenskt investmentbolag med fokus på fastigheter i livsmedelssektorn. Bolaget kontrollerar och opererar ett av nordens största och mest strategiska distributions nätverk för livsmedels handel tillsammans med marknadsledande livsmedel kedjor som, Kesko, Coop, S group, Tokmanni och Lidl. Bolagets strategi ligger i att förvalta och hyra ut fastigheter till bolag i livsmedelssektorn, där mer än 90% av intäkterna kommer från deras samarbetspartners som Coop, Kesko eller S group. Jag tycker att man ska äga bolaget med lång sparhorisont och ta del av direktavkastningen och tillväxten. Läs mer om Cibus nordic real estate här. Saker som talar för Cibus nordic real estate:

  • Direktavkastning på 4,40%
  • I den ständigt växande fastighetsmarknaden, med fokus på livsmedel som också är en stabilt växande marknad med låg risk

Uranium royalty corp

Uranium royalty är ett kanadensiskt bolag verksamma inom gruvsektorn som arbetar med prospektering, exploatering och vidare distribuering av ädelmetaller med fokus på råvaran uran. Genom att äga Uranium royalty corp (URC) får du en bra exponering mot råvaran uran och det är den främsta anledningen till min tro på bolaget. Globalt möter vi ständigt nya problem med kostnaden och tillgången till el. El behövs mer och mer i och med digitaliseringen och efterfrågan är omöjlig att nå upp till med kolkraft, vindkraft, vattenkraft med mera och bristen på el är ett faktum. Kärnkraftverk är i dagsläget den överlägset mest givande energikällan och det behövs för att tillgodose den höga efterfrågan på el, vilket ger goda förutsättningar för uran och Uranium royalty corp. Kostnaden för att utvinna uran har länge varit dyrare än priset på själva uranet vilket har medfört att många uranbolag har tvingats stänga ner utvinningen. Detta kommer i och med den höga efterfrågan troligtvis leda till en priskorrigering uppåt för uran på uppemot 200-300% vilket kommer göra Uranium royalty corp mycket lönsamt. Läs mer om uranium royalty corp på avanza här.

Soltech Energy Sweden

Soltech Energy är ett bolag verksamma inom sol-energisektorn vars stratergi är att förvärva bolag inom sol, tak, fasad och elbranschen för att operera som helhetsleverantör genom att utveckla, sälja, installera och optimera solenergi lösningar för både företag och privatpersoner. Soltech energy har sin huvudsakliga verksamhet i Sverige och Kina. Jag tror att bolagets förvärvsstrategi kommer ge möjligheter för kraftig tillväxt de kommande åren i en bransch som växer mer och mer. Personligen gillar jag även Soltechs styrelse där bland annat Anna kindberg batra sitter som ordförande. Läs mer om Soltech energy sweden här.

Beyond meat inc

Beyond meat är ledande inom “alternativt kött” och den växande vegetariska livsmedelsbranschen genom tillverkning av kött, korv, köttfärs, hamburgare och kyckling gjort på växt baserat protein. Jag är själv vegetarian sedan tre år tillbaka och har testat Beyond meats produkter som jag tycker är bra. Marknaden för växt baserat protein kommer se enorm tillväxt kommande åren och Beyond meat har stora möjligheter att ta nya marknadsandelar, i USA men även globalt med sin ledande position. Beyond meats produkter distribueras under eget varumärke, med störst närvaro på den nordamerikanska marknaden med både privata kunder och grossister. Läs mer om beyond meat här.