Hävstång aktier

Att handla aktier och andra värdepapper med hävstång (med personliga exempel)

Hävstång på investeringar är ett vanligt men relativt okänt fenomen. Jag har många vänner som har bra koll på aktier men ingen koll på hävstång. Jag har till och med vänner som äger en bostad med inbyggd hävstång men som inte vet hur detta fungerar och varför deras vinst utvecklas som den gör.

Första gången jag testade att investera med hävstång var för några år sedan då jag investerade i ett bullcertifikat med indexet OMX30 som underliggande tillgång. Jag förlorade snabbt 70% av min investering, dels för att jag inte hade någon aning om vad jag gjorde och dels på grund av otur. Summan av kardemumman är – undvik att investera med hävstång utan någon vetskap, det innebär hög risk.

Om du föredrar video före text kan du se detta youtube-klipp där Alexander från Nordnet går igenom hävstång på ett bra sätt.

Vad är hävstång?

Grundprincipen med hävstång är att man genom lånade pengar har möjlighet att investera mer pengar utöver eget kapital, vilket ger en större exponering mot tillgången som leder till en hävstångs-effekt på både potentiell avkastning och högre risk. Du kan alltså investera med lånade pengar och på så sätt ta del av den ökade avkastningen på de lånade pengarna. Hur stor en hävstång är korrelerar med hur stor belåningsgraden på investeringen är. En högre belåningsgrad innebär en högre hävstång, avkastning och risk.

Den vanligaste formen av hävstång är vid husköp och bolån, då man som privatperson oftast betalar en kontantinsats på 15% och tar resten (85%) i lån, vilket medför en hävstång på ca 6,7 (går huset upp eller ner 1% i värde går dina pengar upp eller ner med 6,7%).

Går huset upp 15% i värde har du tack vare hävstången i lånet fått en avkastning på 100% på ditt egna kapital.

Exempel bolån:
Du köper ett hus för 1 000 000 kronor, med en kontantinsats på 15% = 150 000 kronor och en belåning på 85% = 850 000 kronor. Huset går upp 15% i värde (för enkelhetens skull) vilket innebär en total ökning på 150 000 kronor så att huset nu är värt 1 150 000 kronor.

Du väljer att sälja huset för denna summa och ska betala dina lånade pengar (+ränta) till banken, vilket var 850 000 kronor och kvar blir 300 000 kronor. Ditt egna kapital var 150 000 kronor vilket innebär en total ökning på 100% på eget kapital.

Värt att tillägga är att din hävstång blir mindre desto mer du betalar av på lånet. Detta innebär minskad potentiell avkastning men även mindre risk för dig.

Hävstång finns som sagt naturligt i bolån men är även vanligt i aktie- och börshandel. Man kan investera med hävstång på många olika underliggande tillgångar på börsen. De vanligaste är:

  • Aktier
  • Börser och index
  • Råvaror
  • Valutor

Hur fungerar hävstång på aktier?

Hävstång på aktier fungerar precis som hävstång på bolån, då man genom olika certifikat och instrument lånar mer pengar än man själv går in med för att köpa en aktie. Vid handel med hävstång på aktier har du dina egna pengar som säkerhet och riskerar att snabbt förlora hela ditt investerade kapital, dock kan man inte bli skuldsatt och förlora mer pengar än man gick in med.

Vanliga aktier har ingen inbyggd hävstång utan det krävs ett certifikat eller annat instrument som har aktien som underliggande tillgång för att få hävstång. Certifikatet eller instrumentet speglar sedan den underliggande aktiekursen och lägger på en hävstång vilket överdriver rörelsen/avkastningen på aktien. Hävstången kan till exempel vara så låg som 2 eller så hög som 30. Exempel på olika hävstång kan du se i denna listan på den gulmarkerade raden:

hävstång certifikat
Listan är över olika certifikat med hävstång på avanza. Notera att många certifikat heter BULL eller BEAR, detta ska jag gå igenom längre ner i artikeln. Länk till listan på avanza

De vanligaste hävstängerna är hävstång 2-8 för individuella aktier och 15-30 för underliggande tillgångar som börser, index eller råvaror med större marknadsexponering och därmed mindre kursrörelser. Anledningen att börser, index och bredare tillgångar ofta har högre hävstång än individuella aktier är på grund av prisrörligheten som är lägre i börser och index och högre i individuella aktier. En hel börs eller ett index har vanligtvis låga dagliga rörelser på 0,5-2% medan enskilda aktier ofta har dagliga rörelser över 3%, vilket med högre hävstång blir mer riskabelt.

Vad betyder hävstång 5?

Hävstång 5 innebär en belånad investering som är fem gånger ditt egna insatta kapital vilket i sin tur betyder en multipel om 5 på potentiell avkastning men även på risk. Detta innebär att du kan förlora pengar snabbt eller få hög avkastning, trots att hävstång 5 är en relativt liten hävstång sett till många andra hävstångs-instrument som ofta har en hävstång över 15.

Exempel hävstång 5, positiv avkastning:
Du köper aktier till ett värde av 1000 kronor med en hävstång 5 och aktien går upp 10%. Din investering går upp 10% gånger fem, alltså 50%, vilket innebär att din investering är värd 1500 kronor efter uppgången.

Exempel hävstång 5, negativ avkastning:
Du köper aktier till ett värde av 1000 kronor med en hävstång 5 och aktien går ner 10%. Din investering går ner 10% gånger fem, alltså 50%, vilket innebär att din investering går ner 500 kronor.

Hävstång 5 innebär att du förlorar HELA din investering om aktien eller värdepappret går ner 20% eller mer eftersom fem gånger tjugo är 100%. Du borde alltså inte investera med hävstång 5 i en volatil tillgång som svänger kraftigt då du kan förlora dina pengar snabbt.

Hur köper man aktier och värdepapper med hävstång?

Om du vill köpa aktier och värdepapper med hävstång köper du olika certifikat, vilka speglar en speciell aktie eller annan tillgång och har de som underliggande värde. Ett certifikat utges av en kommersiell bank och tillåter dig att låna pengar (vilket är själva hävstången) för finansiering av aktier eller värdepapper till en avgift som tas ut av banken. Certifikat med hävstång kommer ofta i två varianter: BULL och BEAR, vilka jag ska förklara nu:

bull- och bearcertifikat

Bull- och bearcertifikat

Bullcertifikat är ett certifikat vars avkastning speglar en underliggande tillgångs värde. Går den underliggande tillgången upp går även certifikatet upp, och vice versa.

Ett bearcertifikat är motsatsen till ett bullcertifikat och speglar motsatsen till en underliggande tillgångs värde. Går den underliggande tillgången ner går bearcertifikatet upp, och vice versa. Du bettar alltså mot något och tjänar pengar på att den underliggande tillgången går ner i värde.

Bull- och bearcertifikat handlas ofta med hävstång och finns i många olika varianter på börsen.

Borde jag använda hävstång?

Hävstång innebär hög risk och det är upp till var och en om man vill öka sina risker dramatiskt för den potentiellt högre avkastningen. Jag använder inte hävstång vid köp av aktier eller andra värdepapper då det för mig bara känns som onödig risk kontra potentiell avkastning. Sen är man i regel kortsiktig (ungefär dagshandel) med hävstångs-handel, vilket jag inte är.

Generellt sett borde en vanlig småsparare inte använda hävstång i aktie- och värdepappershandel då det kräver stor insyn i den tillgången du köper och en stor del tur för att undvika att förlora mycket pengar. En hög hävstång går att jämföra med gambling eftersom små ogrundade dagliga rörelser snabbt kan göra att du förlorar stora delar eller hela ditt investerade kapital.

En hävstång i ett vanligt bostadsköp anses som mycket säkrare än hävstång med aktier och värdepapper då bostadspriser historiskt sett varit mer stabila på kort sikt (och lång).

risker med hävstång

Risker med hävstång

Det finns stora risker vid handel med hävstång då detta gör prisrörelserna större. En stor risk med hävstång är att det kan vara svårt att ta igen förluster, vilket ökar desto högre hävstången är. Här kommer en tydlig bild som jag satt ihop på den procentuella ökningen som krävs för att ta igen en viss förlust:

Risk hävstång

Om man applicerar detta på olika hävstänger inser man snabbt att det är oerhört riskabelt i och med att en hävstång förstärker förluster.

Exempel:
Om en underliggande tillgång med hävstång 15 går ner 3% går din investering ner 45%, vilket då skulle kräva en uppgång på ca 5,5% (82% på den underliggande tillgången!).

Urholknings-effekten

Urholknings-effekten är en effekt som uppstår extra tydligt vid handel med hävstång genom ränta på ränta effekten. Det som sker är att din avkastning blir negativ vid en sidåtgående marknad, alltså när marknaden varken går ner eller upp totalt sett. Jag förklarar det genom exemplet här nedan (OBS, i exemplet är hävstången 10, vilket innebär att din procentuella förändring blir 10x den underliggande aktiekursens förändring):

Aktie med hävstång 10Aktuell aktiekursDaglig förändring i %
Start100 kronor0%
Dag 190 kronor-1%
Dag 299 kronor+1%
Total avkastning-1 kr-1%
Urholknings-effekten sker även om aktiekursen går upp första dagen och ner andra.

Första dagen går den underliggande aktien ner 1% (vilket med hävstång 10 innebär en nedgång på 10%), och andra dagen upp 1%. Resultatet är att din avkastning är negativ (-1%) trots att marknaden totalt sett gått i sidled.

Man undviker enklast urholknings-effekten genom att handla under korta perioder och undvika långsiktig handel med hävstång.