solceller pris

Vad kostar solceller?

Jag har alltid haft ett intresse för solceller och en fascination för förnybar och egenproducerad el, därför studerade jag till soltekniker och har arbetat med solceller i flera år. Det första folk frågar är givetvis hur mycket det kostar med solceller och i denna artikeln går jag igenom de vanligaste frågorna om priser och kostnader för solceller.

Genomsnittligt solcellspris för villor

En genomsnittlig solcellsinstallation på ett villatak kostar mellan 80 000 – 200 000 kronor exklusive grönt rotavdrag, beroende på taklutning, storlek på taket, typ av solpanel och leverantör. Priset på solceller har historiskt sett gått ner med 10% per år i genomsnitt sedan 2010, med en mindre priskorrigering uppåt under 2020 på grund av covid-19 pandemin och högre frakt kostnader.

Vad kostar solceller per kvadratmeter?

Solceller kostar från 2000 kronor upp till 5000 kronor per kvadratmeter beroende på typ av solpanel, storlek på anläggning och vilken leverantör du köper solceller av. Det kostar ungefär 3000 kronor per kvadratmeter för en genomsnittlig villa med en anläggning på omkring 10 kW. Exempelvis kan en 50 kvadratmeter stor solcellsinstallation kosta från 100 000 kronor till 250 000 kronor.

Vad kostar solceller per kW?

Solceller kostar i genomsnitt 10 000 kronor per kW för en normalstor villa med ett solcellspaket på omkring 10 kW. Priset på solceller per kW blir lägre desto större anläggning och man räknar med en genomsnittlig prissänkning på 20% från 5 kW till 10 kW, alltså ungefär ett kW pris på 12 000 kronor på en anläggning under 5 kW och ett kW pris på 10 000 kronor på anläggningar över 5 kW.

Hur mycket går solcellspriser ner?

Solcellspriser har gått ner 10% per år i genomsnitt sedan 2010 och är estimerat att gå ner ytterligare 34% från dagens nivåer till 2030 och ytterligare 63% till 2050. Prissänkningen beror till största del på ny forskning och solcells-teknikens utveckling. I och med att priserna förväntas gå ner mer de kommande åren kan man undra varför man ska investera nu och inte vänta. Att vänta på att investera i solceller är förmodligen ingen bra idé dels på grund av de förmånliga statliga bidragen och den genomsnittliga avkastningen på 8-10% du får på din solcellsinvestering. Det är alltså mer lönsamt att investera så tidigt som möjligt.

Skatteavdrag för solceller

Skatteavdraget för solceller går under benämningen grönt rotavdrag och är ett avdrag på 15% från och med 2021, vilket ändrades från tidigare avdrag på 20%. Det gröna rotavdraget är till för gröna investeringar som solceller och täcker både material och arbetskostnader. Skatteavdraget på 15% innebär exempelvis ett avdrag på 22 500 kronor om du installerar solceller för 150 000 kronor. Du kan använda det gröna och det vanliga rotavdraget samma år.

Större solcellsanläggning blir billigare.

Storleken på solcellsanläggningen är en avgörande faktor till vad solcellerna kostar per kW och kvadratmeter. På grund av att montage och utkörning av material i princip är densamma oavsett hur stor anläggningen är, ökar lönsamheten i proportion till storleken på installationen.